Το βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1    2            3        
                  
                  
     4               
                  
         5           
                  
              6      
      7              
                  
    8     9             
             10       
                  
         11           
                  
                  
   12                 
                  

Οριζόντια:

1. Ο ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται στην ...
4. Οι πόλεμοι εξάντλησαν .... την αυτοκρατορία.
5. Ένας από τους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας.
7. Στρατηγός του Ιουστινιανού.
8. Με τον ρυθμό της ορθογώνιας .... είχαν χτιστεί οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί.
10. Χαρακτηριστικό του Ιουστινιανού.
11. Μ' αυτούς έκλεισε ειρήνη.
12. Τα αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων ανάγκασαν τον αυτοκράτορα να στραφεί ξανά στην ....

Κάθετα:

2. Στρατηγός ήταν και αυτός.
3. Ένας από τους ρυθμούς που συνδύασαν οι αρχιτέκτονες για να χτίσουν την Αγία Σοφία.
6. Αυτούς τους πολέμησε ο Ιουστινιανός.
9. Σπουδαίος αρχιτέκτονας.