Εποχή του Λίθου - Κυκλαδικός πολιτισμός

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1            2            
              3     4     
          5            
                    
 6              7         
                    
 8             9          
                    
    10                  
                    
                    
                    
                11      

Οριζόντια:

1. Ζούσαν συλλέγοντας την τροφή τους.
5. Αντικείμενα τα οποία τοποθετούσαν μαζί με τους νεκρούς.
6. Οι εποχές του λίθου και του χαλκού μαζί αποτελούν την ......
7. Την άναβαν χτυπώντας μεταξύ τους πέτρες.
8. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες.
9. Το όνομα μιας μαύρης και σκληρής πέτρας που έβγαινε στη Μήλο.
10. Ήταν σπουδαίοι ..... οι κάτοικοι των Κυκλάδων.
11. Λέγεται και έτσι η Σαντορίνη.

Κάθετα:

2. Ένας πολιτισμός κι αυτός.
3. Μικρά αγαλματάκια.
4. Έτσι ονομάζουμε την εποχή που οι άνθρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί.