Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
  1        2       3       
                  
          4          
5                    
                  
 6                   
                  
 7                   
                  
8                    
                  
    9                
 10                   
                  
    11                
                  
                  
                  
                  
    12                

Οριζόντια:

1. Ο βασιλιάς όταν ήθελε να ανακοινώσει κάτι , καλούσε τον λαό στην...
2. Αγαπημένα αντικείμενα του νεκρού, που τοποθετούνταν μαζί του στον τάφο.
5. Το μεγαλύτερο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού.
6. Τέτοιους τάφους βρήκαμε στις Μυκήνες.
7. Οι Μυκηναίοι ήταν σπουδαίοι ....
8. Οι Μυκηναίοι στόλιζαν τα ανάκτορα και τα σπίτια τους με ...
10. Ήταν τόσο το χρυσάφι που απέκτησαν οι Μυκηναίοι , ώστε ο Όμηρος ονόμασε τις Μυκήνες....
11. Η πύλη των...
12. Ο λαός των Μυκηνών ζούσε σε σπίτια γύρω από την ...

Κάθετα:

1. Ο βασιλιάς και η οικογένειά του κατοικούσε στο....
2. Το νησί από το οποίο έπαιρναν χαλκό οι Μυκηναίοι.
3. Ο αρχαιολόγος που ανακάλυψε τις Μυκήνες.
4. Έτσι λέγονταν ο τραγουδιστής τότε.
7. Μ' αυτές σκέπαζαν το πρόσωπο των νεκρών βασιλιάδων.
9. Έτσι ονομάζονται τα τείχη της ακρόπολης των Μυκηνών.