Υπολογιστής δίσεκτων ετών

Ένα έτος χαρακτηρίζεται δίσεκτο εάν είναι πολλαπλάσιο του 4 και(εφόσον είναι πολλαπλάσιο και του 100) του 400.Υπολόγισε τα δίσεκτα έτη σε ένα εύρος ετών