Ανακυκλώνω και προσέχω τη γη

Ανακυκλώνω και προσέχω τη γη

Ανακύκλωση   2017 – 2018 Σκοπός προγράμματος: Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την ατομική και κοινωνική αξία της ανακύκλωσης. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Γνωστικοί στόχοι: Απόκτηση φωνολογικής επίγνωσης Αναγνώριση συμβόλων – λέξεων που σχετίζονται με

Aνακύκλωση

Aνακύκλωση

Ανακύκλωση 2017 – 2018 Σκοπός προγράμματος: Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την ατομική και κοινωνική αξία της ανακύκλωσης. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.   Εκπαιδευτικοί στόχοι:   Γνωστικοί στόχοι: Απόκτηση φωνολογικής επίγνωσης Αναγνώριση συμβόλων – λέξεων που σχετίζονται

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

  Ανακύκλωση    Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων   2017 – 2018   Σκοπός προγράμματος:   Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την ατομική και κοινωνική αξία της ανακύκλωσης Να εξοικειωθούν με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Γνωστικοί στόχοι: Απόκτηση φωνολογικής επίγνωσης