Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Υλικό | Εκπαιδευτικές Συνδέσεις | Εκπαιδευτικό Λογισμικό "Οδύσσειας" |  Σελίδες Επιμορφωτών | Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις | 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό "Οδύσσειας"

Έργο "Κίρκη"

Τίτλος Λογισμικού

Γνωστικό Αντικείμενο

URL

The Geometer’s Sketchpad Αναλυτική γεωμετρία

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Microworlds%20Pro.htm

Microworlds Pro Logo – Διαθεματικό – Πληροφορική, μουσική…

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Microworlds%20Pro.htm

English Discoveries Αγγλική γλώσσα

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/English%20Discoveries.htm

Interactive Physics Φυσική

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Interactive%20Physics.htm

The Ultimate Human Body Ανθρωπολογία, Βιολογία

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/The%20Ultimate%20Human%20Body.htm

The New Way Things Work Τεχνολογία, Πληροφορική, Φυσική

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/The%20New%20Way%20Things%20Work.htm

Cabri Geometry II Αναλυτική Γεωμετρία

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Cabri%20Geometry%20II.htm

Function Probe Μαθηματικά (συναρτήσεις)

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Function%20Probe.htm

SimCalc Math Worlds Μαθηματικά

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/SimCalc%20MathWorlds.htm

Tabletop Jr & Tabletop Επεξεργασία διαχείριση, αναπαράσταση, καταχώρηση & απλή ανάλυση πληροφορίας

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Tabletop%20Jr%20&%20Tabletop.htm

Eyewitness Virtual Reality EarthQuest Γεωλογία – Σεισμοί

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects.htm

Cell City Βιολογία

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects/Cell%20City.htm

Einblicke Γερμανική Γλώσσα

http://odysseia.cti.gr/kirki/kirki_projects.htm

Modellus Μαθηματικά, Πληροφορική  


Έργο "Σειρήνες"

Τίτλος Λογισμικού Γνωστικό Αντικείμενο URL
Ηρόδοτος Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Πολιτισμού & Ιστορίας με βάση τα κείμενα του Ηροδότου projdescr/10.htmprojdescr/10.htmΠεριγραφή
ΓΑΙΑ Μαθηματικά, Φυσική, Γεωλογία http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/16.htm
ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ Χημεία Γυμνασίου http://odysseia.cti.gr/seirines/members.htm#bname
Το ’21 εν Πλω Τα πλοία του 1821: Ο ναυτικός αγώνας στον πόλεμο της ανεξαρτησίας http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/20.htm
ΔΙΑΝΟΙΑ Δικτυακό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (με τοπική αυτονομία) για την Ιστορία, τον πολιτισμό και τα συναφή αλληλένδετα πεδία http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/27.htm
ΑΣΧΟΛΕΙΟΝ Διαστημικό Σχολείο- ένα διαθεματικό παιγνίδι με εφαρμογή στην φυσική, στην ιστορία, στα μαθηματικά και τη βιολογία της Γ’ γυμνασίου http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/29.htm
Δημόκριτος Φυσικές επιστήμες: φυσική, χημεία http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/31.htm
ΕΦΤΕΚΠΕΜ Φυσικές επιστήμες: κύματα http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/39.htm
Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων Φυσική, Μαθηματικά http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/42.htm
Δημιουργός Μοντέλων Μαθηματικά, Περιβαλλοντική, Φυσική, Πληροφορική http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/44.htm
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ιστορία, Γεωγραφία http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/45.htm
ΕΙΚΩΝ Τεχνολογία Γυμνασίου http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/47.htm
ΚΟΣΜΟΣ Γεωγραφία, Ιστορία, Περιβαλλοντική http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/48.htm


Έργο "Λαέρτης"

Τίτλος Λογισμικού

Τομέας – Αντικείμενο

Περιγραφή

Λογισμικά που προσαρμόζονται στα πλαίσια του έργου “Λαέρτης”

Autohall Μηχανικοί αυτοκινήτου Το λογισμικό αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την αγγλική ορολογία για το αυτοκίνητο
Λογισμικό για εκμάθηση τυφλού συστήματος Όλες οι ειδικότητες Το λογισμικό αυτό βοηθάει στην εκμάθηση του τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης.
Tina Pro Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών & Πληροφορικής (Ψηφιακών Ηλεκτρονικών), Μηχανολογίας (Ηλεκτρολογίας) Το Tina Pro είναι ένα λογισμικό για σχεδίαση, προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Εργάζεται εξίσου καλά με γραμμικά και μη γραμμικά αναλογικά, ψηφιακά και μικτά κυκλώματα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούν να απεικονισθούν σαν διαγράμματα ή ακόμη σε μια σειρά από εικονικά όργανα. Η βασική βιβλιοθήκη περιέχει πάνω από 10.000 εξαρτήματα που μπορούν να επεκταθούν από το χρήστη.
Plant Studio Γεωπονίας, τροφίμων & περιβάλλοντος Ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει λουλούδια (αγριολούλουδα και κήπου), λαχανικά, αγριόχορτα, ζιζάνια, γρασίδι (χλόη) και βότανα χρησιμοποιώντας έναν παραμετρικό προσομοιωτή. Τα φυτά είναι δυνατόν να αναπαραχθούν και ο μαθητής μπορεί να τα παρατηρήσει σε όλο τον κύκλο της ζωής τους.
Marketing Plan Οικονομίας και Διοίκησης Για το μάθημα “Αρχές Marketing”. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αντικείμενο που επιδέχεται σε μεγάλο βαθμό υποβοήθηση από τις νέες τεχνολογίες.
Λογισμικό για ηλεκτρονική σχεδίαση (CAD) Ηλεκτρολογικός, Μηχανολογικός και Εφαρμοσμένων Τεχνών Λογισμικό για τη διδασκαλία της ηλεκτρονικής σχεδίασης στους σχετικούς τομείς καθώς & για το γραμμικό σχέδιο
Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός, Εφαρμοσμένων Τεχνών Ηλεκτρονικό ορολογικό λεξικό. Με την επιλογή ενός λήμματος από τον κατάλογο των λημμάτων που έχει προκύψει κάνοντας χρήση μίας από τις παραπάνω αναζητήσεις, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο συγκεκριμένο λήμμα και να δει σε μια φόρμα οθόνης τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό (ορισμός, εγκυκλοπαιδικά στοιχεία, αγγλική μετάφραση, εικονογραφικό υλικό).
Λογισμικό για την Ιστορία της Τέχνης Εφαρμοσμένων Τεχνών Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα περιέχει αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης ιστορικών περιόδων ή/και ρευμάτων τέχνης που σχετίζονται με την Ιστορία Τέχνης (η οποία αποτελεί και αντικείμενο του μαθήματος)
Λογισμικό προσομοίωσης δικτυακών συστημάτων & λειτουργιών Πληροφορικής & Δικτύων Η/Υ Το λογισμικό αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός ομοιογενούς περιβάλλοντος προσομοίωσης δικτυακών συστημάτων και λειτουργιών επικοινωνίας δεδομένων, που θα υποβοηθήσει στην πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων.
Εργασιακά περιβάλλοντα Ομαδοποίηση των 14 τομέων σε 5 ομάδες. Το λογισμικό “Εργασιακά Περιβάλλοντα” στηρίζεται στη βασική αρχή ότι η γνωστική παρέμβαση γίνεται σε κάθε μάθημα με βάση το εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος, για το οποίο εκπαιδεύεται ο μαθητής. Σκοπός είναι ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα, παράλληλα με την καλλιέργεια μιας δεξιότητας, να μαθαίνει, να κατανοεί και να εκπαιδεύεται a priori για το επαγγελματικό του πεδίο με απώτερο σκοπό να καθίσταται ικανός να κατανοεί και να προβλέπει τη δυναμική του εργασιακού του περιβάλλοντος και να μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικός ως επαγγελματίας και δημιουργικός έως επινοητής.


Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Υλικό | Εκπαιδευτικές Συνδέσεις | Εκπαιδευτικό Λογισμικό "Οδύσσειας" |  Σελίδες Επιμορφωτών | Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις |