ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΠΕ3

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ με ΛΤ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ....................................................ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ....................................................ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ....................................................ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.........

 

 

Επικοινωνία