Προτάσεις Διδασκαλίας του Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
στό Γυμνάσιο

"Παλαιά Διαθήκη: Ἡ προϊστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ" Α'
Γυμνασίου
"Καινή Διαθήκη: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό ἔργο Του" Β'
Γυμνασίου
"Θέματα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας" Γ'
ΓυμνασίουΒρεῖτε ὑποστηρικτικό ὑλικό γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου


"Παλαιά Διαθήκη: Ἡ προϊστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ" Α' Γυμνασίου

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
 1. Γιατί μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή;
 2. Ἡ Παλαιά Διαθήκη: μιά ὁλόκληρη βιβλιοθήκη!
  Τό κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στό Διαδίκτυο:

  δες http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testament/contents.asp&main=OldTes

 3. Οἱ συγγραφεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: ἄνθρωποι ἐμπνευσμένοι ἀπό τό Θεό
 4. Ὁ κόσμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
 5. Χάρτης τῆς ἐποχῆς τῶν Πατριαρχῶν


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟ
 1. Ἡ ἱστορία τοῦ Ἀβραάμ: ἡ μεγάλη κλήση, τό μεγάλο "ναι"
 2. Οἱ ἱστορίες τοῦ Ἱσαάκ καί τοῦ Ἰακώβ: σέ κάθε γενιά ἡ Διαθήκη ἀνανεώνεται
 3. Ἡ ἱστορία τοῦ Ἰωσήφ: "Ἐσεῖς σκεφτήκατε νά μου κάνετε κακό, ὁ Θεός ὅμως τό μετέτρεψε σέ καλό"
  Χάρτης τῆς Παλαιστίνης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Η ΕΞΟΔΟΣ: Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ
 1. Ὁ λαός ζεῖ σκλαβωμένος στήν Αἴγυπτο. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στό Μωὑσή

  δες http://www.sinaimonastery.com
 2. Οἱ Ἰσραηλίτες ἐλευθερώνονται: ἡ Ἔξοδος
 3. Ὁ λαός τῆς Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στήν ἔρημο
 4. Ἡ εἴσοδος στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας: ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ἐκπληρώνεται


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Ο ΛΑΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΘΕΟ

 1. Ἀγώνας γιά τἠν ἐγκατάσταση στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας: ἡ σχέση μέ τό Θεό δοκιμάζεται
 2. Ἠ ζωή ὀ ργανώνεται με βάση τό Νόμο τοῦ Μωυσή
 3. Δαβίδ, ὁ δοξασμένος βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ
 4. Οἱ Ψαλμοί, ποιήματα καί τραγούδια γιά τό Θεό
 5. Σολομών, ὁ σοφός βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ

  δεςὉ ναός του Σολομῶντος-τρισδιάστατη ἀπεικόνιση: http://www.youtube.com/watch?v=B37Mp6mhs3A&feature=related
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ο ΛΑΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΩΣ ΚΡΑΥΓΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
 1. Ἡ ἐποχή τῆς κρίσης. Τά βασίλεια τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ Ἰούδα (πίνακας βασιλέων και προφητῶν)
 2. Οἱ Προφῆτες: τό στόμα τοῦ Θεοῦ

  δές Δείτε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση: http://katixitis-diafaneies.blogspot.com/2010/12/blog-post_04.html
 3. Ὁ προφήτης Ὠσηέ: ἡ φωνή τῆς ἀγάπης
 4. Ὁ προφήτης Μιχαίας: τό ὅραμα τῆς παγκόσμιας εἰρήνης

  Φύλλο ἐργασίας στα κεφάλαια: 19 - 22
 5. Ἡσαϊας: ὁ προφήτης τοῦ Ἐμμανουήλ
 6. Βαβυλώνια Αἰχμαλωσία:ὁ λαός στήν ἐξορία

  δές Ὕπατη ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες: http://www.unhcr.gr και πιο συγκεκριμένα δείτε: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=2187745159413248453&hl=en-GBΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΕΣΙΑ
 1. Ἐπιστροφή ἀπό τἠν αἰχμαλωσία: ἡ ἰουδαϊκή κοινότητα ἀνασυγκροτεῖται
 2. Ὁ Νόμος στό κέντρο τῆς ζωῆς τῶν Ἰουδαίων
 3. Οἱ Διηγήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τἠ Δημιουργία: "Καί εἶδεν ὁ Θεός ὅτι καλόν..."
  Oἱ ἑπτά "ἡμέρες" τῆς Δημιουργίας μέσα στό θεόπνευστο κείμενο:

 4. "Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ' ὁμοίωσιν": ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
 5. "Ἀδάμ ποῦ εἶ;" Ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό
 6. Ὁ δημιουργός Θεός φροντίζει γιά τούς ἀνθρώπους ὅλου τοῦ κόσμου
 7. Ὁ ἰουδαϊσμός συναντᾶται μέ τόν Ἑλληνισμό
 8. Περιμένοντας τόν Μεσσία: τό "πλήρωμα τοῦ χρόνου"Ἐπιστροφή στήν κορυφή Ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα


"Καινή Διαθήκη: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό ἔργο Του" Β' Γυμνασίου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 1. Ὁ Ἑλληνορωμαϊκός κόσμος τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ στή γῆ Ἰσραήλ
 2. Ὁ Ἰσραηλιτικός κόσμος στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ
 3. Ἡ Καινή Διαθήκη Α': Τά Εὐαγγέλια καί οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
 4. Ἡ Καινή Διαθήκη Β': Οἱ Ἐπιστολές καί ἡ Ἀποκάλυψη

  Τό κείμενο της Καινῆς Διαθήκης στό διαδίκτυο:

  δες http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=new_testament/contents.asp&main=


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 1. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Μαρίας γιά τή γέννηση τοῦ Μεσσία
 2. Ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: Γενέθλια τῆς νέας ἀνθρωπότητας
 3. Πῶς γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα;

  δές http://www.e-yliko.gr/htmls/religymn.aspx
 4. Τά παιδικά χρόνια τοῦ Ἰησοῦ
 5. Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής: Ὁ τελευταῖος Προφήτης καί Πρόδρομος τοῦ Χριτοῦ
 6. Ὁ Ἰησοῦς βαπτίζεται στόν Ἰορδάνη: Ὁ καινούριος κόσμος ἐγκαινιάζεται
 7. Ὁ Ἰησοῦς καί οἱ μαθητές του

  Λύσε το κρυπτόλεξο

 8. Ἕνα κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ στή Ναζαρέτ μέ ξεχωριστή σημασία


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 1. Ὁ Ἰησοῦς ὡς διδάσκαλος - Εἰσαγωγή στίς παραβολές του
 2. Ἡ παραβολή τοῦ σπλαχνικοῦ πατέρα (παραβολή τοῦ "ἀσώτου υἱοῦ"): Ἡ απέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους
  Δεῖτε ἕνα σχετικό βιντεάκι:
 3. Ἡ παραβολή τοῦ σπλαχνικοῦ Σαμαρείτη: Ὁ πλησίον μας καί ἐμεῖς
  Δεῖτε ἕνα σχετικό βιντεάκι: 4. Ἡ παραβολή τῆς τελικῆς κρίσης: Πῶς ἀξιολογοῦνται οἱ ἄνθρωποι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;

  δές Ὁ π. Παϊσιος ἀπαντᾶ στό ἐρώτημα: "τί εἶναι ὁ Παράδεισος καί τί ἡ Κόλαση;"

  ?? ??s??
 5. Ὁ Ἰησοῦς ὑπερασπίστηκε καί ἐξύψωσε τίς γυναῖκες καί τά παιδιά στήν καινούρια ἀ νθρωπότητα

  "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" t?? ??s?? Σύγχρονοι μιμητές τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ
 6. Κάποιος εὐσεβής καί ὁ Ζακχαῖος: Δύο πλούσιοι, δύο διαφορετικές ἐπιλογές ζωῆς
 7. Ἠ Κυριακή προσευχή ("Πάτερ ἡμῶν"): Στόν καινούριο κόσμο τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 1. Ἡ κατάπαυση τῆς τρικυμίας - Τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ ὡς σημάδια τοῦ καινούριου κόσμου
  δές Τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ: http://www.jesuslovesyou.gr/Bible_club/Jesus/Miracle.htm

 2. Ἡ θεραπεία ἑνός παράλυτου στήν Καπερναούμ: Ὁ Χριστός ἐλευθερώνει ἀπό τήν ἀσθένεια καί τίς ἀπάνθρωπες ἀντιλήψεις γι' αὐτήν
 3. Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ: Ὁ Ἰησοῦς διώχνει τό σκοτάδι καί χαρίζει τό ἀληθινό φῶς τῆς ζωῆς
 4. Ἡ ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου: Ὁ Χριστός χαρίζει ξανά τό δῶρο τῆς ζωῆς
 5. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ: Φανέρωση τῆς θεϊκῆς μεγαλοσύνης του πρίν ἀπό τα Πάθη του


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
 1. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου -"Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή"
 2. "Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος!..." - Ὁ Ἰησοῦς εἰσέρχεται στά Ἱεροσόλυμα καί ἐκδιώκει τούς ἐμπόρους ἀπό τόν Ναό
 3. "Λάβετε, φάγετε...' - Ὁ Μυστικός Δεῖπνος καί ἡ συμφωνία τοῦ Ἰούδα γιά τήν παράδοση τοῦ Ἰησοῦ
 4. "Περίλυπος ἐστί ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου" - Ἡ προσευχή στή Γεθσημανῆ καί ἡ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ
 5. "Ἔνοχος θανάτου ἐστί" - Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες καταδικάζουν τόν Ἰησοῦ νά σταυρωθεῖ
 6. "Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν!" -Ὁ Πιλάτος παραδίδει τόν Ἰησοῦ νά σταυρωθεῖ
 7. "Τετέλεσται" - Ἡ σταύρωση καί ἡ ταφή τοῦ Ἰησοῦ
 8. "Χριστός Ἀνέστη!"
 9. "Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν!"
 10. Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ -"Ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμί..."Ἐπιστροφή στήν κορυφή Ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα


"Θέματα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας" Γ' Γυμνασίου

ΕΙΣΑΓΩΓH

 1. Πῶς καί γιατί μελετοῦμε τήν ἱστορία;
 2. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ μελέτη της


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 1. Πεντηκοστή: τό ξεκίνημα τῆς Ἐκκλησίας
 2. Ἰεροσόλυμα: πρότυπο χριστιανικῶν κοινοτήτων
 3. Ὁ πρῶτος διωγμός τῶν χριστιανῶν
 4. Ἡ μεταστροφή τοῦ Παύλου. Ἄνοιγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν ἐθνικό κόσμο
 5. Ἡ Ἀποστολική Σύνοδος: συλλογική λήψη ἀποφάσεων
 6. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἑλλάδα

  δεςΤόποι που επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 1. Οἱ μεγάλοι διωγμοί τῶν χριστιανῶν
 2. Οἱ κατακόμβες: τόπος καταφυγῆς καί μνήμης

  δες http://www.apologitis.com/gr/ancient/katakombes.htm
  Δεῖτε ἐπίσης: http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa1.aspx εἰκὀνες καί σύμβολα ἀπό τις κατακόμβες
  Δεῖτε ἐπίσης: Κατακόμβες καί τά σύμβολα τῶν κατακομβῶν 3. Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
 4. Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων: ἕνας νέος δρόμος ἀνοίγεται γιά τούς χριστιανούς


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 1. Χριστιανισμός - Ἑλληνισμός: μιά ἰδιότυπη συνάντηση

  Διαβάστε μιά σχετική ἐργασία ἐδῶ

 2. Αἱρέσεις: ἐσωτερική πληγή τῆς Ἐκκλησίας
 3. Μέγας Ἀθανάσιος: ἀγωνιστής τῆς ὁρθῆς πίστης
 4. Μέγας Βασίλειος: ἕνας κορυφαῖος ἱεράρχης
 5. Χριστιανική ἄσκηση - Μοναχισμός ἐδῶ

  δες Δεῖτε μία σχετική παρουσίαση ἐδῶ
  δες Ἀκοῦστε τό τάλαντο ἐδῶ

  δεςhttp://www.mountathos.gr
  δεςΠαρυσίαση-Ὁδοιπορικό στό Ἅγιον Ὄρος: http://katixitis- diafaneies.blogspot.com/2010/05/blog-post_12.html

 6. Ὁ ρόλος τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας

  δες Δεῖτε μιά ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση: http://katixitis-diafaneies.blogspot.com/

 7. Εἰκονομαχία: μία τραγωδία πού συγκλόνισε τήν Ἐκκλησία

  Δεῖτε μία σχετική ταινία εδῶ: http://www.youtube.com/watch?v=BPVyYJhncpE&feature=related

 8. Ἐκκλησιαστική τέχνη Α': Ναοδομία καί ἁγιογραφία

  Δεῖτε πληροφορίες γιά τόν ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας:
  δεςhttp://www.panellines.gr/ecclesia/agia_sofia.htm

  Περιηγηθεῖτε εἰκονικά στήν Ἁγία Σοφία ἐδῶ

 9. Ἐκκλησιαστική τέχνη Β': Ὑμνολογία

  δες http://www.panellines.gr
  δες http://users.ach.sch.gr/pchaloul/lessons-of-history.htm


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
 1. Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν σλαβικῶν λαῶν
 2. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στή Δυτική Εὐρώπη
  Δεῖτε μιά παρουσίαση μέ SlideBoom, "Ἱεραποστολή στήν Δυτική Εὐρώπη", δες ἐδῶ
 3. Οἱ ἅγιοι Εἰρηναῖος Λυῶνος καί Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων
 4. Ἡ ἐκκλησιαστική τέχνη στή Δύση
  Δεῖτε μιά παρουσίαση μέ SlideBoom, "Ρομανικός καί Γοτθικός ρυθμός", δες ἐδῶ
 5. Τό σχίσμα τοῦ 1054: γεγονός μεγάλης ὀδύνηςΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

 1. Ἡ Μεταρρύθμιση στή δυτική χριστιανοσύνη. Μαρτίνος Λούθηρος
 2. Ἡ ἐξάπλωση τῆς Μεταρρύθμισης καί οἱ συνέπειές της στη δυτική χριστιανοσύνη
 3. Προσπάθειες ἀνασυγκρότησης τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
 4. Ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία κατά τἠν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας

  δες Δεῖτε μιά ἐνδιαφέρουσα παροσίαση: http://katixitis-diafaneies.blogspot.com/2010/05/blog-post_1574.html
 5. Ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 1. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί στήν ἐποχή μας
 2. Οἱ Προτεστάντες στήν ἐποχή μας
 3. Ἡ Ὁρθοδοξία στό σύγχρονο κόσμο
 4. Τό ὅραμα καί οἱ προσπάθειες γιά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν

 

Ἐπιστροφή στήν κορυφή Ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα