Δημήτρης Δημακόπουλος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας


Νέα
Αρχείο:

2007
Αποτελέσματα τοποθετήσεων μετατιθέμενων, αιτούντων βελτίωση, οριστική τοποθέτηση
Τελικά κενά για τοποθετήσεις 2007
Μόρια Βελτιώσεων - Μεταθέσεων - Οριστ. Τοποθετήσεων 2007
Τοποθετήσεις υπεραρίθμων 2007
Βάσεις μεταθέσεων 2007
Στατιστικά μεταθέσεων
Μεταθέσεις 2007
Κενά και πλεονάσματα

2006
Τοποθετήσεις 2006
Τοποθετήσεις υπεραρίθμων 2006
Μόρια Βελτιώσεων - Μεταθέσεων - Οριστ. Τοποθετήσεων 2006
Τελικά κενά για τοποθετήσεις 2006
 Υπεραριθμίες - κενά 2006 Διαβιβαστικό Α' Β' Γ' Δ'
Βάσεις Μορίων Μεταθέσεων 2006
Μεταθέσεις 2006 - Αχαΐα
Μεταθέσεις 2006 - Πανελλαδικά
Κενά κατά ειδικότητα και περιοχή. Εκτιμήσεις ΠΥΣΔΕ

           2005

           2004

Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων (Α'φάση) Αναπληρωτές (1η φάση διορισμών)
Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ - Β' φάση Αποτελέσματα διαθέσεων (3η φάση)
Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ 13/9 Αποτελέσματα διαθέσεων (2η φάση)
Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις και οι αλλαγές Εγκύκλιος για Μόνιμο Διορισμό - Κενά - Κενά δυσπροσίτων - Δήλωση προτίμησης - Δήλωση προτίμησης (δυσπρόσιτα)
Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Εγκύκλιος Αναπληρωτών       Αίτηση
Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Βελτιώσεις - Οριστικές τοποθετήσεις - Τοποθετ. μετατιθεμένων Ιούνιος 2004
Κενά για οριστικές τοποθετήσεις, βελτιώσεις, μετατιθέμενους Αποτελέσματα τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΔΕ
Τοποθετήσεις υπεραρίθμων Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Κενά για υπεράριθμους Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ
Βάσεις μεταθέσεων Κενά (Βελτιώσεις - Ορ. τοποθετήσεις - Μεταθέσεις)
Μόρια βελτιώσεων - Μετατιθεμένων Μόρια κατά κλάδο και περιοχή
Μεταθέσεις στην Αχαΐα Τοποθετήσεις υπεραρίθμων
Κενά κατά ειδικότητα και περιοχή (Εκτιμήσεις ΠΥΣΔΕ) Κενά για υπεράριθμους
  Βάσεις Μεταθέσεων
  Μεταθέσεις  
  Κενά κατά ειδικότητα (Εκτιμήσεις ΠΥΣΔΕ)