ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Εδώ μπορείτε να δείτε μηνιαίες αναφορές καιρικών συνθηκών, θερμοκρασιών και άλλων μετεωρολογικών παραμέτρων που επικράτησαν στην Πρώτη Σερρών τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα. Για τα έτη 2002 έως 2005 (Φεβρουάριος) οι αναφορές προέρχονται από προσωπικές παρατηρήσεις. Τα στοιχεία που αφορούν από τον Απρίλιο του 2005 και έπειτα, λαμβάνονται απ' ευθείας από τον Μετεωρολογικό Σταθμό Davis Vantage Pro2 που εγκατέστησα στο σπίτι μου στην Πρώτη Σερρών σε υψόμετρο 310μ.

 

2002 μέχρι Σήμερα

Μετεωρολογικός Σταθμός

Davis Vantage Pro2

Χαρισιάδης Δημήτρης

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2004 ΕΤΟΣ 2005 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2011
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ 2003 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ------------- ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ   ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ