ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Εδώ μπορείτε να δείτε μηνιαίες αναφορές καιρικών συνθηκών, θερμοκρασιών και άλλων μετεωρολογικών παραμέτρων που επικράτησαν στην Πρώτη Σερρών τα προηγούμενα χρόνια. Για τα έτη 1986 έως 1992 οι αναφορές προέρχονται από παρατηρήσεις του Κώστα Θεοδοσίου.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1987 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1987 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1988 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1989 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1989 ΜΑΡΤΙΟΣ 1989
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1989 ΜΑΪΟΣ 1989 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1989 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1990 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1990 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1990 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1990
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1990 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1991 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1991 ΜΑΡΤΙΟΣ 1991
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1991 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1991 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1991 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1991
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1992 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1992 ΜΑΡΤΙΟΣ 1992 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992