Υπουργείο Οικονομικών: Αποτελέσματα ελέγχου για εικονικά τιμολόγια

“…Η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Από τη συγκεκριμένη διασταύρωση προέκυψαν τα ακόλουθα:

timologia.pdf

Comments are closed.