Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 51/29-3-2010)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών στον οποίο περιλαμβάνεται και η διάταξη με την οποία παύονται τα διορισμένα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

3839_10.pdf

Comments are closed.