Τα χρέη όλων των Δήμων

α) Πίνακας με τα χρέη
daneia-dimon.pdf
β) Οι Δήμοι με τα μεγαλύτερα χρέη
statistics.pdf

Comments are closed.