Δυσμενής εξέλιξη: Διετής και όχι πενταετής η παραγραφή αξιώσεων έναντι του Δημοσίου. Δείτε τη νέα Γνωμοδότηση του Ν. Σ. της ΔΟΕ

gnomodotisi.pdf

Comments are closed.