Η τεχνολογία στα σχολεία
Άμεση πληροφόρηση από την  άλλη όχθη του Ατλαντικού.

For eSchool News:  http://www.eschoolnews.com
For eCampus News: http://www.ecampusnews.com/

 Μηναία on line έκδοση του περιοδικού  eSchool News
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/eschoolmedia/ecampus_201104/index.php

 

Σειρές μαθημάτων  από το MIT
Welcome to MIT's OpenCourseWare:
a free and open educational resource for faculty, students, and self-learners around the world. OCW supports MIT's mission to advance knowledge and education, and serve the world in the 21st century. It is true to MIT's values of excellence, innovation, and leadership.

Παρακολουθείστε δειγματικές διδασκαλίες για το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει στο  Highlights for
High School