Αλληλοενημέρωση για όσα συμβαίνουν στα σχολεία μας και στον επαγγελματικό μας χώρο.

Στείλτε μας τη γνώμη σας ή υλικό για δημοσίευση

Ο συνάδελφος Σταύρος Πάγκαλος έστειλε για δημοσίευση ένα άρθρο για τα «Έξυπνα σπίτια»

Ο συνάδελφος Κώστας Ξύδης, κλ. ΠΕ17 από την Τρίπολη, μας έστειλε μία εξαίρετη εργασία, τις δυναμικές γραφικές παραστάσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εποπτικό υλικό στα μαθήματα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ,  ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  και ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

Από το συνάδελφο Σωτήρη Γαντζούδη λάβαμε επιστολή σχετικά με επικείμενη αναδιάρθρωση των διδακτικών βιβλίων.

Σανδαλίδης Χρήστος
, Επιστολή με απόψεις του

Δεματάς
, παρατηρήσεις για το βιβλίο Ηλεκτρομηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου.

Γαβριλιάδη
Ευχαριστούμε την κ. Γαβριλιάδη Γκόλφω για τις εύστοχες παρατηρήσεις της στο Α΄Τεύχος των Ειδικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Γκόνος
, Στις 14/12/2002 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός πρόσληψης εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, μέσω του ΑΣΕΠ. Στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, δόθηκαν 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το εξεταζόμενο μάθημα της ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ .
Εξετάζοντας τις ερωτήσεις με τις αντίστοιχες προτεινόμενες απαντήσεις, διαπίστωσα ότι σε τρεις ερωτήσεις είναι αδύνατο να επιλέξεις την μία σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες.
Σας αποστέλλω (συνημμένα) τις σκέψεις μου για αυτές τις ερωτήσεις.
Θεόδωρος Γκόνος, Εκπαιδευτικός στο ΤΕΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.

Καρακούσης  Σας στέλνουμε διορθωμένα τα σχέδια (εργασία μαθητών 1ου ΤΕΕ Χαλανδρίου ), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Οι σημαντικότερες διορθώσεις έγιναν στα σχέδια Β-002, και Β001.
Στο μεν πρώτο (εκκινητής αστέρα τριγώνου), εσφαλμένα τα άκρα των τυλιγμάτων του κινητήρα συνδέονται στην ίδια φάση! και στο λειτουργικό διάγραμμα έχουν γίνει αλλαγές πχ. το χρονικό συνδέεται παράλληλα στο πηνίο του ρελέ αστέρα και όχι στο κύριο ρελέ, ονομάστηκαν σωστά οι επαφές του θερμικού (αναφέρονται λάθος σε όλα τα σχέδια) κλπ.
Στο δε δεύτερο (τριφ. κινητήρες με μανδάλωση στην εκκίνηση ) είναι φανερό ότι οι ανοικτές επαφές των θερμικών των κινητήρων πρέπει να έχουν κοινή τροφοδοσία αλλά δεν είναι δυνατόν να συνδέονται σε σειρά!

Σανδαλίδης Ο συνάδελφος Χρήστος Σανδαλίδης μας έστειλε 4 σχέδια που έγιναν από μαθητές του 1ου ΤΕΕ Χαλανδρίου στο μάθημα εφαρμογές Η/Υ, Β΄ Τάξης και παρουσιάστηκαν στην περσινή Έκθεση του σχολείου.
Τα σχέδια ανοίγουν με το AutoCad ή το VectorCad, ικανοποιούν τις προδιαγραφές της ηλεκτρολογικής σχεδίασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές των ΤΕΕ σε μια βιβλιοθήκη θεμάτων για το μάθημα του σχεδίου, των αυτοματισμών κ.λπ.