Στείλτε τις απόψεις σας :   dimitro@sch.gr

Δύο άρθρα του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  Ολύμπιου Δαφέρμου για τους «Υπολογιστές και απελευθερωτική εκπαίδευση» καιτην «Επαγγελματική εκπαίδευση και νέα δομή οργάνωσης της εργασίας».

Η πρόταση του συναδέλφου Σταύρου Πάγκαλου για την Τεχνική Εκπαίδευση.


«Η απασχόληση των αποφοίτων ΤΕΕ στην ειδικότητά τους, οι νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος», από τον Βασίλη Δημητρόπουλο.  Από την ημερίδα για την τεχνική εκπαίδευση της Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στις 5 Μαρτίου 2003.

Ένα μοντέλο για «Σχέδιο μαθήματος» και μία επιστολή μαθητή που δημοσιεύθηκε παλαιότερα στο πληροφοριακό δελτίο του κολεγίου Saint Michel των Βρυξελλών, από τον Βασίλη Δημητρόπουλο.

Πραγματοποιήθηκε η 1η Διεθνής Ειδική Έκθεση  ΗΛΕΚΤΡΟ tec, από 4 έως 7 Οκτωβρίου 2002, στην οποία συμμετείχε και το τμήμα Β΄ του ΥΠΕΠΘ.
Την έκθεση και την ημερίδα (Σάββατο 5 Οκτωβρίου) παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελφοι από Αθήνα και επαρχία.
Δημοσιεύουμε τις εισηγήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας σε ηλεκτρονική μορφή.

  • «Επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές των αποφοίτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα των ΤΕΕ»,  Ελευθερία Μαρτούδη, στέλεχος του ΟΕΕΚ.
  • «Οι νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και η δυναμική των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων του Ηλεκτρολογικού Τομέα των ΤΕΕ»,  Βασίλης Δημητρόπουλος,  Σχολικός Σύμβουλος.
  • «Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη και η αντίστοιχη ειδίκευση στα ΤΕΕ»,  Στέφανος Τουλόγλου, εκπ/κός ΤΕΕ.
  • «Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων και η αντίστοιχη εκπαίδευση στα ΤΕΕ»,  Παναγιώτης Αγιακάτσικας, εκπαιδευτικός ΤΕΕ.