Αρχική   Προσωπικά στοιχεία   Επικοινωνία

 

 

              Ε.Κ.Φ.Ε. Χίου

              http://ekfe.chi.sch.gr/

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιολογία Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

 

Θέματα Πανελληνίων εξετάσεων (Ημερησίων Λυκείων) από το 2001 ως 2012 ανά κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου

 

 

 

Εκφωνήσεις

 

 

1ο κεφάλαιο: 1.3 Άμυνα-Ανοσία

 

2ο κεφάλαιο: από αρχή μέχρι και §2.2 Ροή Ενέργειας

 

2ο-3ο κεφάλαιο: (§2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.4.3 Ερημοποίηση, 2.4.4 Ρύπανση & 3.1 Εξέλιξη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία!

Πηγές: www.ucdsb.on.ca