Αρχική   Προσωπικά στοιχεία   Επικοινωνία

 

 

              Ε.Κ.Φ.Ε. Χίου

              http://ekfe.chi.sch.gr/

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Χημεία Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου

(εξεταστέα ύλη 2013-14)            

 

Παρουσιάσεις σε Powerpoint του μαθήματος 2013-14

 

Κεφάλαια

Παρουσιάσεις

1ο Κεφάλαιο: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

 

§1.1 Πετρέλαιο-Βενζίνη-Καύση & §1.2 Νάφθα-Πετροχημικά

§1.3 Αλκάνια

§1.5 Αλκένια

§1.6 Αλκίνια

§1.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Τρύπα όζοντος

2ο Κεφάλαιο: ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

 

§2.1 Αλκοόλες

§2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη

§2.2 (Σύντομο τεστ στις Αλκοόλες)

3ο Κεφάλαιο: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

 

§3.1 Κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα - Αιθανικό οξύ

Οικολογικές – εναλλακτικές χρήσεις του ξυδιού (παρουσίαση της περιβαλλοντολόγου Σοφίας Τάμαρη)

4ο Κεφάλαιο: BΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

 

§4.2 Λίπη και έλαια (μέχρι και σαπωνοποίηση)

§4.2 Λίπη και έλαια (απορρυπαντική δράση)

§4.4 Πολυμερή - πλαστικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία!

Πηγές: www.ucdsb.on.ca