ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης δείγματος πηγής Θέρμων ¨ Διερεύνηση και μέτρηση Φυσικοχημικών Χημικών χαρακτηριστικών Μεταλλικών νερών ¨

 

ΔΕΙΓΜΑ: ΛΗΜΝΟΣ ¨ΘΕΡΜΑ¨ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30/03/2005

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Χρώμα ( μον. Pt / Co ) : 0

Θολερότητα NTU : 1

Οσμή : Άοσμο

Γεύση : Καλή

pH : 8, 55

Αγωγιμότητα μ S / cm : 450

Στερεό Υπόλειμμα g / L : 0, 26

Αλκαλικότητα P : 0, 04

 

Θερμ . νερού : 42, 3 ° C

Ολική Σκληρότητα : 1, 60 ° F

Ανθρακική Σκληρότητα : 1, 60 ° F

Μη Ανθρακ. Σκληρότητα : 0, 00 ° F

Αλκαλικότητα Μ : 1, 40

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΚΑΤΙΟΝΤΑ mg / L meq / L

ΑΝΙΟΝΤΑ mg / L meq / L

mg/L

Na + 83, 90 3, 651

K + 0, 65 0, 017

Ca ² + 6, 40 0, 319

Mg ²+ 0, 05 0, 004

Fe ²+ 0, 00 0, 000

Zn ²+ 0, 00 0, 000

Mn ²+ 0, 00 0, 000

Li+ 0, 00 0, 000

Sr²+ 0, 24 0, 005

NH 4 + 0, 00 0, 000

Σύνολο ______

3,996

CI- 75, 10 2, 118

HCO 3 - 84, 60 1, 387

HS- 0, 00 0, 000

F- 0, 16 0, 009

SO 4 ²- 13, 80 0, 288

PO 4 ³- 0, 03 0, 001

NO 3 - 9, 30 0, 150

NO 2 - 0, 00 0, 000

CO 3 ²- 1, 30 0, 043

Σύνολο ______

3, 996

 

CO 2 0

 

SiO 2 30,00

 

 

 

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

mg/L

Cr 3, 24

Sc <0, 001

As 2, 10

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Bq/L

Ραδιενεργός σειρά U - Ra εκφρασμένη σε Rn – 222 : 3, 0

Ραδιενεργός σειρά Th εκφρασμένη σε Ra – 224 : 9, 6

Κ – 40 : 170, 0

Cs – 137 : 0, 0

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

ΜΕΤΕΩΡΙΚΟ, ΜΕΣΟΘΕΡΜΟ Na - il - HOO 3 ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ, ΑΣΘΕΝΩΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ρευματοπάθειες

Νεφρολιθιάσεις

Αρθροπάθειες

Χολολιθιάσεις

Αρθρίτιδα

 

Οστεοπόρωση

 

Σπονδυλαρθρίτιδα

 

 

Ζήσης Αγγελίδης Μανασσής Μήτρακας

 

Δρ. Υδρογεωλόγος Δρ. Χημικός Μηχανικός