"Λήμνος γαιάων πολύ φιλτάτη απασέων..."  
  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ::
   
 

Φωτογράφοι και φωτογραφίες της μεταπολεμικής εποχής

Εργασία του Κωνσταντίνου Παπαδάκη

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ