Εικόνες από διάφορες εποχές/mantra2.JPG

Back | Home | Next
Στην περιοχή των Λύχνων και στο εσωτερικό του κόλπου του Μούδρου,μπορεί να συναντήσει κανείς τέτοιες εικόνες.Στο βάθος μια μάντρα .