Ανεμόμυλος

Back | Home | Next
Ανεμόμυλος στην περιοχή του Βάρους.Παλαιότερα ήταν το εργαλείο με το οποίο άλεθαν το σιτάρι.Οι ανεμόμυλοι κινούνταν με τη βοήθεια του ανέμου και υπάρχουν αρκετοί στη Λήμνο.