"Λήμνος γαιάων πολύ φιλτάτη απασέων..."  
  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ::
   
 
Το Θάνος-ιστορικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Α. Μιχελή, ο Α. Μοσχίδης του είχε αναφέρει την πληροφορία ότι το Θάνος ονομάστηκε έτσι από κάποιον Αθανάσιο (Θάνο) πλούσιο γεωκτήμονα της περιοχής, που καταγόταν από το χωριό θάνα της Αρκαδίας. Αρχικά το χωριό βρισκόταν κοντά στη θάλασσα, στη θέση Στίβη-Άγιος Γιάννης κατά τους Καψιδέλη-Κομνηνό ή στη θέση Πλάκα κατά τον Ν. Λυμπέρη.
Από εκεί έφυγαν οι κάτοικοι για τον φόβο της πειρατείας. Αυτές οι μετακινήσεις προς την ενδοχώρα, που θα τις συναντήσουμε σε πολλά χωριά, συνέβησαν κυρίως στα τέλη του ΙΖ' και στις αρχές του ΙΗ' αιώνα, μετά τους ενετοτουρκικούς πολέμους. Κάποια μεσόγεια χωριά όμως προϋπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί παλιότερα, πριν τον ΙΣΤ' αιώνα, όταν πάλι το νησί γνώρισε μια περίοδο ανασφάλειας και επιδρομών. Αποτέλεσμα αυτών των μετακινήσεων είναι να μην υπάρχουν σήμερα παράλιοι οικισμοί στο νησί.
Τ' όνομα Θάνος αναφέρεται από την εποχή της πατριαρχίας του Ιωάννου ΙΓ' Γλυκέως (1315-1320). Τότε ο ναός του χωριού, ο Άγιος Κωνσταντίνος, αποτελούσε πατριαρχική εξαρχία.

 
Πλαγίσου Μόλος