Υδρολογικός κύκλος

Άσκηση Συμπλήρωσης κενών.

Συμπληρώστε τα κενά επιλέγοντας από την παρακάτω λίστα λέξεων και μετά πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
   Ανταρκτική      Αποθήκευση      Εκφόρτιση      Εξάτµιση      Εξάχνωση      Εξατµοδιαπνοή      Κατακρημνίσματα      Συµπύκνωση      άρδευση      βροχή      διαθέσιµο      διηθηθεί      ορατές      ποτάµια      σύννεφα      υγρή      υδατορεύματα      υδροφορείς      υπερχειλίσει      ωκεανοί      16   
Χωρίζουμε τον υδρολογικό κύκλο σε φάσεις. Αυτές είναι οι παρακάτω:

1) του γλυκού νερού στη θάλασσα. Οι παρέχουν περίπου το 88% του εξατµιζόµενου νερού που µπαίνει στον υδρολογικό κύκλο.
Ωκεανοί

2) είναι η διεργασία µέσω της οποίας το νερό γίνεται από υγρό αέριο, ή αλλιώς υδρατµός, και αποτελεί το βασικό τρόπο µε τον οποίο το νερό από υγρό ξαναµπαίνει στην ατµόσφαιρα και µαζί στον υδρολογικό κύκλο.
Εξάτμιση

3) ορίζεται ως το νερό που διαφεύγει στην ατµόσφαιρα ως εξάτµιση από την επιφάνεια του εδάφους και ως διαπνοή από τα φύλλα των φυτών.

4) είναι η µετατροπή του νερού από τη στερεά µορφή του χιονιού ή του πάγου σε υδρατµό χωρίς να µεσολαβήσει η υγρή µορφή, χωρίς δηλαδή να λιώσει προηγουµένως.
Εξάχνωση του πάγου στο Έβερεστ

5) Νερό στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει πάντα νερό στην ατµόσφαιρα. Τα είναι η πιο ορατή µορφή ατµοσφαιρικού νερού αλλά ακόµα και ο καθαρός αέρας περιέχει νερό µε τη µορφή υδρατµών που δεν είναι ορατοί. Αν όλο το νερό της ατµόσφαιρας ήταν σε µορφή τότε ο όγκος του στο σύνολο της ατµόσφαιρας, ανά πάσα στιγµή, θα ήταν περίπου 12.900 κυβικά χιλιόµετρα. Αν όλο το νερό της ατµόσφαιρας έπεφτε την ίδια στιγµή θα κάλυπτε το έδαφος µε νερό σε ύψος 2,5 εκατοστών.

6) . Είναι η διεργασία της µετατροπής του νερού από την αέρια στην υγρή µορφή.Είναι σηµαντική για τον κύκλο του νερού, διότι επιτρέπει τον σχηµατισµό των σύννεφων. Τα σύννεφα, παράγουν κατακρηµνίσµατα (βροχή, χιόνι, χαλάζι) τα οποία είναι και ο βασικός τρόπος µε τον οποίο το νερό ξαναγυρίζει στην επιφάνεια της Γης. Η συµπύκνωση είναι το αντίθετο της εξάτµισης.

7) . Τα κατακρηµνίσµατα είναι η πτώση του νερού από τα σύννεφα, µε τη µορφή βροχής, χιονόνερου, χιονιού ή χαλαζιού. Αποτελεί τον κύριο τρόπο µε τον οποίο το νερό της ατµόσφαιρας επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης. Η συχνότερη µορφή κατακρηµνισµάτων είναι η .

8) Νερό σε μορφή πάγου. Το µεγαλύτερο µέρος της µάζας του πάγου στη Γη, περίπου το 90%, βρίσκεται στην , ενώ οι πάγοι της Γροιλανδίας περιέχουν το υπόλοιπο 10% της παγκόσµιας µάζας πάγου. Στη Γροιλανδία το µέσο πάχος πάγου είναι 1.500 µέτρα, αλλά µπορεί να φτάσει και τα 4.300 µέτρα.
Παγετώνες Γροιλανδίας

9) Απορροή από λιώσιμο πάγου. Το γρήγορο λιώσιµο του χιονιού προκαλεί πολλές φορές, εκτός από πληµµύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις κατακερµατισµένων βράχων. Η απορροή από το λιώσιµο του χιονιού µεταβάλλεται από εποχή σε εποχή αλλά και από χρόνο σε χρόνο. Η έλλειψη νερού αποθηκευµένου µε τη µορφή χιονιού το χειµώνα µπορεί να λιγοστέψει το νερό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό µπορεί να επηρεάσει τη ποσότητα διαθέσιµου νερού στους ταµιευτήρες, πράγµα που µε τη σειρά του µπορεί να επηρεάσει το διαθέσιµο νερό για και ύδρευση.

10) Επιφανειακή απορροή. Μέρος των κατακρηµνισµάτων που πέφτουν πάνω στο έδαφος, κυλούν επιφανειακά προς τα , σχηµατίζοντας την επιφανειακή απορροή. Στην πραγµατικότητα τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα, καθώς τα ποτάµια κερδίζουν και χάνουν νερό µέσω του εδάφους.

11) Ροή σε . Δηλαδή το νερό που κυλά στα ποτάμια, τους χειμάρρους, σε ρυάκια ή ρέματα.

12) Αποθήκευση του γλυκού νερού στην επιφάνεια της Γης. Είναι το γλυκό νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το επιφανειακό νερό περιλαµβάνει υδατορεύµατα, λίµνες, ταµιευτήρες (τεχνητές λίµνες) και υγρότοπους γλυκού νερού.

13) Διήθηση-Κατείσδυση. Τµήµα του νερού που διηθείται µένει κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και µπορεί να καταλήξει τελικά σε ένα υδατόρευµα. Ένα άλλο τµήµα του νερού, µπορεί να πιο βαθιά και να τροφοδοτήσει υπόγειους . Αν οι υδροφορείς είναι κοντά στην επιφάνεια και αρκετά πορώδεις, ώστε να επιτρέπουν τη γρήγορη κίνηση του νερού, µπορεί να φτιαχτούν πηγάδια και να αντληθεί νερό για διάφορες ανάγκες. Το νερό µπορεί να ταξιδέψει µεγάλες αποστάσεις ή να µείνει αποθηκευµένο υπόγεια για µεγάλα χρονικά διαστήµατα πριν επανέλθει στην επιφάνεια µπαίνοντας σε ποτάµια ή τη θάλασσα.
Νερό που διεισδύει στο έδαφος


14) Αποθήκευση υπόγειου νερού. Εκτός από τις καθηµερινά ορατές ποσότητες νερού, υπάρχουν και τεράστιες µη ποσότητες νερού. Νερού που βρίσκεται και κινείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το νερό αυτό εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν και σήµερα να το χρησιµοποιούν κυρίως για ύδρευση και άρδευση. Η ζωή στη Γη βασίζεται στο υπόγειο νερό όπως και στο επιφανειακό.
Πηγάδι στο Καμερούν

15) υπόγειου νερού. Είναι η έξοδος του νερού από το υπέδαφος.

16) Πηγές. Όταν ένας υδροφορέας γεµίζει τόσο ώστε το νερό να προς την επιφάνεια του εδάφους, δηµιουργούνται πηγές. Το µέγεθος τους κυµαίνεται από µικρές πηγές που ενεργοποιούνται µόνο µετά από δυνατές βροχές, µέχρι τεράστιες πηγές που λειτουργούν σε µόνιµη βάση και βγάζουν χιλιάδες κυβικά µέτρα νερού ανά ηµέρα.
Πηγές