Κεντρική σελίδα Οδηγός συγγραφής Βιβλιογραφία LINKS

 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Μεταπτυχιακός φοιτητης  Ε.Α.Π  στην Ανοιχτή  και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση          

Κεντρική σελίδα
Οδηγός συγγραφής
Βιβλιογραφία
LINKS 

Αγαπητοί  φοιτητές

H ιστοσελίδα αυτή , φιλοδοξεί να σας βοηθήσει  στην παρουσίαση των  εργασιών  σας, είτε αυτή είναι μια  ακαδημαϊκή είτε μια ερευνητική εργασία. Σκοπό έχει να  βοηθήσει να  δομήσετε  σωστά  την εργασία σας ώστε  η  μορφή  της να  είναι  αποδεκτή , από την ακαδημαϊκή  κοινότητα, αλλά και  να  γίνεται περισσότερο  ευχάριστη και κατανοητή από τους  αναγνώστες  της.

     Ο οδηγός αυτός έχει χωριστεί σε δυο μεγάλα κεφάλαια . Το πρώτο κεφάλαιο αφορά  τα  βήματα που, αν τα ακολουθήσετε  , κάνουν πιο εύκολο το χτίσιμο της εργασία σας .  Το κεφάλαιο αυτό  περιέχει τα μέρη που χωρίζεται μια εργασία  καθώς  και κάποιες  συμβουλές  ώστε να φτάσετε πιο  εύκολα στον στόχο  σας.

     Το  δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο που πρέπει να  παρουσιάζετε τις πηγές  που  αναφέρονται μέσα στην εργασία  , σύμφωνα με  το  σύστημα  της  Ένωσης Αμερικανών Ψυχολόγων (American Psychological Association.ΑΡΑ).Αφιερώθηκε  ειδικό κεφάλαιο για  την παρουσίαση των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς η ενεργεία αυτή  αφενός δίνει κύρος και αξιοπιστία στην εργασία σας , αφετέρου σας προστατεύει  από  την  πιθανότητα  να  κατηγορηθείτε για λογοκλοπή.  Η  λογοκλοπή θεωρείται σημαντικό αδίκημα για  την ακαδημαϊκή κοινότητα  και οι  συνέπειες  είναι σημαντικές καθώς  εκτός από την ακύρωση της εργασίας  επισύρει ποινή ακόμη και διαγραφής  από  την σχολή σας .

   Μέσα σε κάθε κεφάλαιο θα  βρείτε   δραστηριότητες που θα  βοηθήσουν στην κατανόηση  της ύλης που μελετάτε, αλλά και ασκήσεις  ώστε να ελέγχετε την πορεία  της  μελέτης  σας. Δοκιμάστε να τις  λύσετε  και μην απογοητευθείτε αν  δεν τα καταφέρετε σε όλες. Κάποιες  από αυτές  είναι πράγματι  δύσκολες.  Μελετήστε πάλι την αντίστοιχη ενότητα  και σίγουρα θα τα καταφέρετε.

   Στο τέλος  του οδηγού αυτού, εκτός από το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε   και  τις απαντήσεις  των ασκήσεων, θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες  για πηγές που αναφέρονται στον τρόπο συγγραφής και παράθεσης  της βιβλιογραφίας.

 Καλή μελέτη και καλές εργασίες