Εφαρμογές Πληροφορικής


On Line Quiz στα Κεφάλαια 1,2,3,5

                                               Α ΤΜΗΜΑ

   Α1                                Α2                                 Α3                                    Α4

QuizDoms                               SpiderTeam                       Τα χανούμια                            PC Gamers

Διάνοιες                                 Οι Έξυπνοι                        ΦΝΦ                                        The Lions

Πεπόνι                                   Τα Αστεράκια                   Gamers                                    Τρελιάρηδες

                                                           Β ΤΜΗΜΑ

  Α1                                    Α2                               Α3                                   Α4

Swagers                               Crazy Business                       Anonymous                              Amazing Team

ΑΕΚ                                     TeamChaos                          Τα κορίτσια                              Πιτόγυρο

Ομάδα 3                               Ανωνυμοι                             Χακερς                                   Τα Cool Τυπάκια