Πατήστε σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση και να γράψετε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Εάν έχετε δυσκολία στη εύρεση της λέξης πατήστε "Βοήθεια" για να σας δώσει το πρώτο γράμμα.
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και μετά κάντε κλίκ στο "ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ".
             1    2       
3   4                     
                    
5                      
           6           
                    
7                      
                    
 8     9                  
                10      
11                12        
                    
    13       14             
                    
         15             
                    
 16                     
                    
           17           
  18