Άρθρα

Επαγγελματικό Λογισμικό στην Τ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια του Έργου "Επαγγελματικό Λογισμικό στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση" έχουν σταλεί σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια και συγκεκριμένα για τον Τομέα Πληροφορικής μία σειρά από επαγγελματικά λογισμικά. Τα λογισμικά αυτά κατά την παραλαβή τους δε συνοδεύονταν από το αντίστοιχο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό για τον καθηγητή και τον μαθητή. Το υλικό αυτό όμως υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, για όλα τα λογισμικά της Πληροφορικής και όχι μόνο.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου http://iasonas.cti.gr.

Παρακάτω θα βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στα λογισμικά του τομέα Πληροφορικής:

Περιλαμβάνονται βιβλία καθηγητή, τετράδια μαθητή, συνοδευτικό υλικό και οδηγίες χρήσης.

 

1. Υλικό για το λογισμικό Adobe Photoshop CS3

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό Adobe Photoshop CS3

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό Adobe Photoshop CS3

Συνοδευτικό Υλικό για το Λογισμικό Adobe Photoshop CS3

 

2. Υλικό για το λογισμικό Adobe Flash CS3

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό Adobe Flash CS3

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό Adobe Flash CS3

Συνοδευτικό Υλικό για το Λογισμικό Adobe Flash CS3

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του Λογισμικού Adobe Flash CS3

 

3. Υλικό για το λογισμικό Adobe Dream Weaver CS3

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό Adobe Dreamweaver CS3

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό Adobe Dreamweaver CS3

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του Λογισμικού Adobe Dreanweaver CS3

 

4. Υλικό για το λογισμικό Adobe Premiere Pro CS3 (Το λογισμικό δεν έχει σταλεί για τον τομέα Πληροφορικής)

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό Adobe Premiere CS3

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό Adobe Premiere CS3

Συνοδευτικό Υλικό για το Λογισμικό Adobe Premiere CS3

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του Λογισμικού Adobe Premiere CS3

 

5. Υλικό για το λογισμικό Corel Draw Graphics Suite X4

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό Corel Draw GS X4

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό Corel Draw GS X4

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του Λογισμικού Corel Draw GS X4

 

6. Υλικό για το λογισμικό MS Visual Basic Express 2008

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό MS Visual Basic Express 2008

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό MS Visual Basic Express 2008

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του Λογισμικού MS Visual Basic Express 2008

 

7. Υλικό για το λογισμικό NetBeans JAVA

Βιβλίο Καθηγητή για το Λογισμικό NetBeans IDE

Τετράδιο Μαθητή για το Λογισμικό NetBeans IDE

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του Λογισμικού NetBeans IDE

 

8. Υλικό για το λογισμικό AristoClass

Το λογισμικό AristoClass αξιοποιείται για τη εποπτεία των σταθμών εργασίας ενός σχολικού εργαστηρίου και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και καθηγητή. Το λογισμικό εγκαθίσταται στους σταθμούς εργασίας των μαθητών και του καθηγητή και παρέχει στον καθηγητή δυνατότητες όπως: εποπτεία και χειρισμό οποιουδήποτε σταθμού εργασίας μαθητή, ?μοίρασμα? της οθόνης ενός σταθμού εργασίας (μαθητή ή καθηγητή) σε άλλους σταθμούς, κ.α.

Ελληνικός οδηγός έναρξης χρήσης του λογισμικού Aristoclass

 


PopUp MP3 Player (New Window)
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική