Αρέθουσα, το ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ της ΣΤ΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας κατά το σχ. έτος 2010-2011.

Περισσότερα...

Σύμμορφα

Καταγραφή και διδακτική αξιοποίηση των κοινών λέξεων μεταξύ ελληνικών και αγγλικών.

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικό ιστολόγιο

Στο εκπαιδευτικό μου ιστολόγιο έχω καταγράψει κάποιες από τις θέσεις μου σχετικά με την εκπαίδευση.

Περισσότερα...

Ο Ιππότης Λικάριος στο Κάστρο των Φύλλων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση.

Περισσότερα...

Ιστοχώροι

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοχώρων με WordPress & Joomla.

Περισσότερα...