Καλώς ήρθατε στην Εφαρμογή Aξιολόγησης.Καλή Επιτυχία!

Ψηφιακή Ώρα και Ημερομηνία

Ώρα :
Ημερομηνία :

Βουδούρης Δημήτριος-Εκπαιδευτικός
(Εφαρμογή  Αξιολόγησης  Ωφελούμενων)

UserID:

Password:


Εισάγετε τους κωδικούς στα δύο πεδία και εν συνεχεία πατήστε login για να ξεκινήσει η αξιολόγηση.Αν κάνετε λάθος πατήστε Επαναφορά

Κλείστε το box