Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρχική σελίδα
ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ( Α' ΤΑΞΗ )
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α' ΤΑΞΗ)
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓ.- ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α'ΤΑΞΗ
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικες ενότητες της Ατομικής Μεθοδου ειναι :

1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 
    Κάθε ειδικά κατασκευασμένο όργανο που βοηθά τον άνθρωπο να εκτελέσει μια χειρωνακτική η μηχανική εργασία ονομάζετε εργαλείο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

Μηχανή είναι μια συσκευή την οποία τροφοδοτούμε με οποιασδήποτε μορφή ενέργειας(ηλεκτρική, καύσιμα κ.τ.λ) και που έχει την δυνατότητα να την  μετασχηματίζει σε έργο βοηθώντας ή υποκαθιστώντας έτσι τον άνθρωπο.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τα διάφορα συστήματα μεταφορών μπορούν να μετακινήσουν ανθρώπους, προϊόντα και υλικά σε κάθε γωνία της γης.
ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
        ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
          ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
          ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
          ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 
Οι επικοινωνίες είναι μια διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι, τα ζώα και 
    οι  μηχανές
στέλλουν και δέχονται πληροφορίες. 

      ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ
          ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ
          ΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΌΠΩΣ ΤΟ         ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ
                                 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ενέργεια είναι δύσκολο να περιγραφεί. Ορίζται σαν την ικανότητα παραγωγής έργου. 
Για να μπορεί δηλ. να αξιοποιηθεί η ενέργεια ειναι απαρέτητη η μετατροπή της ώστε να παραχθεί έργο.

     ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Η ισχύς είναι η ποσότητα του έργου, που παράγεται στη μονάδα του χρόνου.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στην αρχή της Ατομική Εργασιας οι μαθητές θα πρέπει να συζητήσουν πανω στις τρείς γενικές ενότητες, γιΆ αυτό θα είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών.
Η πληροφόρηση αυτή μπορει να γίνει μέσα από :

  •      Βιβλιοθήκες
  •      Εντυπα
  •      Συζητήσεις με ειδικούς
  •      Διαδίκτυο

Με την πληρροφόρηση που θα έχουν οι μαθητές θα ειναι σε θέση να  επιλέξουν μέσα από τις γενικές ενότητες μια απΆ αυτές και στην συνέχεια ,ένα θέμα το οποίο θα ειναί ποιό ενδιαφέρον γιΆ αυτούς.