2019-2020

Διοικητικά

Σημειώσεις

Covid-19 Σημειώσεις
Σημειώσεις για την νομοθεσία και τις διάφορες οδηγίες εν καιρό κορωνοϊού.

Δημοτικό

Οδηγίες

Φ.20/130336/Δ1/22-8-2019
Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο

Σημειώσεις

Οδηγίες διδασκαλίας ΤΠΕ για δημοτικό 2019-2020
Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο Φ.20/130336/Δ1 22-8-2019

Γυμνάσιο

Οδηγίες

125781/Δ2/21-09-2020 Συνημμένες οδηγίες για το Ημερήσιο Γυμνάσιο
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021

Σημειώσεις

Πληροφορική Γυμνασίου 2020-2021 - Οδηγίες διδασκαλίας
Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021 επεξεργασμένες πάνω στο TiddlyWiki με βάση το σχετικό έγγραφο 125781/Δ2/21-09-2020 του υπουργείου.

Δραστηριότητες

Λογιστικά Φύλλα

U12 - Calc - Βασικά
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να:
 • Αναγνωρίζετε τα μέρη του κύριου παραθύρου Calc
 • Περιγράφετε τη διάταξη και τα στοιχεία ενός υπολογιστικού φύλλου
 • Επεξεργάζεστε τα στοιχεία ενός υπολογιστικού φύλλου (φύλλα, σειρές, στήλες, κελιά)
 • Αναφέρετε τους τύπους δεδομένων των υπολογιστικών φύλλων και να μορφοποιείτε τα δεδομένα στα κελιά
 • Συνδυάζετε χαρακτηριστικά μορφοποίησης κειμένου και κελιών για τη δημιουργία φιλικά προς το χρήστη υπολογιστικών φύλλων
U13 - Calc - Τύποι και Συναρτήσεις
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να:
 • Δημιουργούν τύπους με αριθμητικούς τελεστές και αναφορές κελιών
 • Περιγράφουν τη σύνταξη μιας συνάρτησης
 • Χρησιμοποιούν τον οδηγό συναρτήσεων για να εισάγουν συναρτήσεις σε τύπους
 • Αποσαφηνίσουν τη διαφορά μεταξύ σχετικής και απόλυτης αναφοράς κυττάρων
 • Συνδυάζουν τύπους και συναρτήσεις για τη δημιουργία απλών εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων
U14 - Calc - Εργασία με Δεδομένα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να:
 • Ελέγχουν την προβολή υπολογιστικών φύλλων με τις λειτουργίες παγώματος και διαίρεσης
 • Μορφοποιούν κελιά με τη λειτουργία της μορφοποίησης υπό όρους
 • Οργανώνουν, ομαδοποιούν και ταξινομούν τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο
 • Δημιουργούν και εφαρμόζουν φίλτρα για να εξαγάγουν πληροφορίες από ένα υπολογιστικό φύλλο
 • Δημιουργούν γραφήματα από δεδομένα με τον οδηγό διαγραμμάτων
U15 - Calc Προχωρημένα & Συγχώνευση Αλληλογραφίας
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να:
 • Αναζητούν και ανακτούν δεδομένα από περιοχή κελιών με τη συνάρτηση VLOOKUP
 • Εξάγουν συγκεντρωτικά αποτελέσματα με τους συγκεντρωτικούς πίνακες
 • Εκτελούν βασική ανάλυση με το εργαλείο αναζήτησης στόχου
 • Συνδέουν δεδομένα σε έγγραφο με το εργαλείο συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία πολλαπλών εγγράφων

Επεξεργασία Κειμένου

Επεξεργασία Κειμένου - Δραστηριότητα 1η - Στοίχιση και μορφοποίηση παραγράφων στην επεξεργασία κειμένου
Δραστηριότητα - Στοίχιση και μορφοποίηση παραγράφων στην επεξεργασία κειμένου:
Επεξεργασία Κειμένου - Δραστηριότητα 2η - Στοίχιση και μορφοποίηση παραγράφων στην επεξεργασία κειμένου
Δραστηριότητα - Μορφοποίηση γραμματοσειράς κειμένου
elearn.ellak.gr/U03 - Writer - Μορφοποίηση Κειμένου
Σελίδα με 6 ασκήσεις πάνω στην μορφοποίηση Χαρακτήρων, Παραγράφων, Λιστών
elearn.ellak.gr/U04 - Writer - Γραφικά και Πίνακες
Σελίδα με 5 ασκήσεις πάνω στην εισαγωγή και επεξεργασία εικόνας στο LibreOffice Writer

Προγραμματισμός στο Scratch

Κορίτσι που χορεύει 1.sb
Scratch: Ένα κορίτσι που χορεύει χιπ-χοπ πάνω στην σκηνή. Εφαρμογή για παρουσίαση στην Β' τάξη.
ΦΕΜ-Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch.odt
Φύλο Εργασίας Μαθητών: Ένα κορίτσι που χορεύει χιπ-χοπ πάνω στην σκηνή.

Γενικό Λύκειο

Οδηγίες

143633/Δ2/17-09-2019
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020
143895/Δ2/17-09-2019
Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́και Δ ́τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Σημειώσεις

Γ' ΓΕΛ - Πληροφορική

Πληροφορική Γ' τάξης Γενικού Λυκείου 2019-2020 - Οδηγίες διδασκαλίας
Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής στην Γ' τάξη των Ημ. ΓΕΛ Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 επεξεργασμένες πάνω στο TiddlyWiki με βάση το σχετικό έγγραφο 143912/Δ2/17-09-2019 του υπουργείου.
Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, έκδοση 1.5.1
Περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων στην γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το σχολικο βιβλίο. Η υλοποίηση του έγινε από τον Άλκη Γεωργόπουλο και η σελίδα υποστήριξης του διερμηνευτή είναι "Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ". Η εφαρμογή είναι συμπιεσμένη μέσα στο αρχείο glossa.zip και μπορείτε να την εκτελέστε αφού αποσυμπιέσετε το αρχείο.
ΑΕΠΠ - Κεφαλαίο 10
Συνοπτική παρουσίαση σε Libre Office Impress του 10ου κεφαλαίου της ΑΕΠΠ (Υποπρογράμματα).
Πρόγραμμα Σπουδών της Πληροφορικής της Γ’ Γενικού Λυκείου
Πρόταση του ΙΕΠ για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Πληροφορικής της Γ’ Γενικού Λυκείου
Μεταβατικό Πρόγραμμα Σπουδών και Συμπληρωματικό Εκπ/κό Υλικό
Πληροφορική Γ ́ Γενικού Λυκείου Αθήνα, 04/07/2019 Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ Ανθή Γούσιου, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ
Διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Σύγκριση της Διδακτέας-εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (πρώην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, μεταξύ του σχολικού έτους 2018-2019 και 2019-2020

Β' ΓΕΛ - Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ

Το σκονάκι
Σημειώσεις με λύσεις για τα θέματα που δημοσιεύτηκαν στην τράπεζα θεμάτων για το μάθημα "Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών" της Β' τάξης του Γενικού Λυκείου.
Προτεινόμενες δροστηριότητες και θέματα από την τράπεζα θεμάτων
Οι προτεινόμενες ασκήσεις και δραστηριότητες με βάση τις οδηγίες του υπουργείου για το μάθημα για το σχολικό έτος 2018-2019
Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, έκδοση 1.5.1
Περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων στην γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το σχολικο βιβλίο. Η υλοποίηση του έγινε από τον Άλκη Γεωργόπουλο και η σελίδα υποστήριξης του διερμηνευτή είναι "Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ". Η εφαρμογή είναι συμπιεσμένη μέσα στο αρχείο glossa.zip και μπορείτε να την εκτελέστε αφού αποσυμπιέσετε το αρχείο.

Α' ΓΕΛ - Εφαρμογές πληροφορικής

Βιβλίο εργασιών για το Arduino
Μερική μετάφραση στα ελληνικά του Arduino projects book ως TiddlyWiki

Φύλλα εργασίας

Πίνακες-Δημιουργία-Μετακίνηση εντός
Φύλλο εργασίας 2 σελίδων με περιεχόμενα: Δημιουργία νέου αρχείου, Αποθήκευση, Δημιουργία πίνακα 7x7. Αντιγραφή επικόληση κειμένου πριν τον πίνακα. Μετακίνηση μέσα στα κελιά του πίνακα. Συμπλήρωση του πίνακα. Αντιγραφή επικόληση κειμένου μέσα στον πίνακα.
Ωρολόγιο πρόγραμμα σε λογιστικό φύλλο
Αρχείο λογιστικών φύλλων που περιέχει ένα ωρολόγιο πρόγραμμα για επεξεργασία στο Libre Office Calc. Συνοδεύεται από το σχετικό φύλλο οδηγιών.
Ορθογραφικός έλεγχος
Κείμενο για χρήση του εργαλείου του ορθογραφικού ελέγχου στο LibreOffice Writer, με βάση τις οδηγίες του (απαιτεί εγκαταστημένο FLASH PLAYER)
Συνταγές σαμοθράκης (αμορφοποίητο)
Ένα αρχείο με 2 συνταγές για μορφοποίηση κεφαλαίων, εισαγωγή πίνακα περιέχομένων, σπάσιμο σελίδων, λίστες αριθμημένες και μη, κεφαλίδες και υποσέλιδα, κ.α. Η τελική μορφοποιημένη έκδοση είναι η Συνταγές σαμοθράκης (μορφοποιημένο)
Τι πρωινό προτιμάτε;
Αρχείο λογιστικών φύλλων για εξάσκηση στην δημιουργία διαγραμμάτων και χρήση τής συνάρτησης COUNTIF()
Scratch Κουίζ Κυκλοφοριακής Αγωγής - Οδηγίες
Οδηγίες για την δημιουργία ενός απλοικού παιχνιδιού quiz με ερωτήσεις που αφορούν την κυκλοφοριακή αγωγή στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας για το Γυμνάσιο. Το αντίστοιχο πρότυπο έργο μπορείτε να το μεταφορτώσετε από εδώ

Σημειώσεις

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" στην Α' τάξη Ημερησίου ΓΕΛ και στην Α' τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017-2018
163648/Δ2 02-10-2017. Ισχύουν και για το σχολ. έτος 2018-2019 σύμφωνα με το 142733/Δ2 4-9-2018
Αντιμετώπιση προβλημάτων στο raspberry pi 3 model b
Διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισα χρησιμοποιώντας το raspberry pi 3 model B και οι λύσεις που βρήκα.
Οδηγίες διδασκαλίας Γυμνασίου 2018-2019
Σημειώσεις με τις οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019.
Οδηγίες διδασκαλίας ΤΠΕ για δημοτικό 2018-2019
Σημειώσεις με τις οδηγίες διδασκαλίας των ΤΠΕ για το δημοτικό για το σχολικό έτος 2018-2019