Ασφαλής χρήση του διαδικτύου-Σύνδεσμοι με πληροφοριακό υλικό

Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Σύνδεσμοι με πληροφορίες που αφορούν σε ασφαλή χρήση του διαδικτύου:

e-books για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

https://saferinternet.gr/index.php

https://www.cyberkid.gov.gr/

http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=126

https://isecurenet.sch.gr/portal/