Τα γραμματάκια που ξέρω να γράφω…

Σεπτέμβριος Ζωγραφίζω όπως μπορώ τον εαυτό μου

Η πρώτη μου ζωγραφιά στο νηπιαγωγείο