Αισθητική αναβάθμιση της αίθουσάς τους από τους μαθητές-παγκόσμια ημέρα προστασίας των ζώων

Παγκόσμια ημέρα προστασίας ζώων

Εφαρμογή συνεργατικής μάθησης στο σχολείο: αμπέλι, σταφύλι, κρασί-ομαδική εργασία

ομαδική εργασία

Bravo Schools-το βραβείο του σχολείου μας

Bravo Schools-το βραβείο του σχολείου μας

BRAVO SCHOOLS 2020 Βεβαίωση Συμμετοχής_Αργυρούδη Ευγενία

Προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων-τα βραβεία του σχολείου μας

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (2)

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΔΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Safe Water Sports Academy-το 2ο συνέδριο των θαλασσοφυλάκων και το βραβείο του σχολείου μας

Η ατζέντα του συνεδρίου και τα σχολεία που βραβεύτηκαν πανελλαδικά:

Τα σχολεία που βραβεύτηκαν πανελλαδικά

Η βράβευση online

εργασίες σχολείων-βίντεο

 

Φθινόπωρο-οι ομπρέλες της τάξης μας-αισθητική αναβάθμιση της αίθουσάς τους από τους μαθητές

Αισθητική αναβάθμιση της αίθουσάς τους από τους μαθητές

Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού

Europe Code Week

Βιωματική δράση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας προγραμματισμού

Η μελισσούλα καλημερίζει το αλογάκι της τάξης μας

Φτιάχνω το δικό μου κώδικα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας προγραμματισμού

Είμαστε ρομπότ-δραστηριότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας προγραμματισμού

Προετοιμασία κύριας δράσης για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού

European code Week-η δράση του σχολείου μας

Μαθαίνω απλές έννοιες προγραμματισμού

 

 

Φθινόπωρο: εικαστικά έργα για τη διακόσμηση του σχολείου

Φθινόπωρο: εικαστικά έργα για τη διακόσμηση του σχολείου