ΛΥΚΕΙΟΥ

Εικόνα9-460χ66

Φυσική  Α

Φυσική  Β

Φυσική  Β κατεύθυνσης

Φυσική  Γ

Φυσική  Γ κατεύθυνσης

Φυσική

ΠΥΞΙΔΑ

 

 

Πλαίσιο κειμένου: Χρονικό

Αριστοτέλης

Γαλιλαίος

Newton

Faraday

Maxwell

Bohr

Einstein

email  :     eboubas   ΠΑΠΑΚΙ  gmail.com