Κρατικό πιστοποιητικό Πληροφορικής (πιστοποίηση μαθητών Γ΄ Γυμνασίου)

 

Κρατικό πιστοποιητικό Πληροφορικής (πιστοποίηση μαθητών Γ΄ Γυμνασίου)

 

Τροποποίηση  της ως άνω απόφασης

 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων

 

Τροποποίηση της ως άνω πρόσκλησης

 

«Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

 

Ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό για ΚΠΠ

 

Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποστήριξη  της πιστοποίησης