ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  1. Γενικά μαθήματα Γυμνασίων ή Λυκείων
  2. Μαθήματα Α΄ τάξεως Ενιαίων Λυκείων
  3. Μαθήματα Β΄ τάξεως Ενιαίων Λυκείων
  4. Μαθήματα Γ΄ τάξεως Ενιαίων Λυκείων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ