Οδηγίες Διδασκαλίας και ύλη Μαθημάτων

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Θρησκευτικά (1)

Θρησκευτικά (2)

 

Φιλολογικών μαθημάτων

Μαθηματικών

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ιστορία

Φυσικών Επιστημών

Τεχνολογίας

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Πληροφορική

Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική)

Οικιακή Οικονομία

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου, σύμφωνα με το νέο ΠΔ 126/2016 ΦΕΚ 211 τ.Α΄

Οδηγίες για την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

 

 Γεωλογία-Γεωγραφία στη Β΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Θρησκευτικά όλων των τάξεων

 

Θρησκευτικά

 

Φιλολογικών μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Εσπερινού

 

 Διευκρινίσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών

 

 Ανάρτηση εργαστηριακών οδηγών και τετραδίων εργασιών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας στο δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» του Ψηφιακού Σχολείου

 

 

Α΄ Τάξη

 

Φιλολογικών μαθημάτων

 

Νέα Ελληνική λογοτεχνία Α΄ Ημερησίου

 

Ιστορία Α΄ Ημερησίου και Εσπερινού

 

Μαθηματικά Α'  τάξης Ημερησίου και Α' & Β΄τάξη Εσπερινού

 

Φυσικών Επιστημών Α΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄ Εσπερινού

 

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού

 

Πολιτική Παιδεία Α΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄και Γ΄ Εσπερινού

 

Μάθημα Επιλογής Καλλιτεχνική Παιδεία

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

Μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων

Μάθημα Γεωλογικά και Διαχείριση Φυσικών Πόρων των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων

 

Β΄ Τάξη

 

Φιλολογικών μαθημάτων

 

Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στη Β' τάξη Ημερήσιου και στη Γ' τάξη Εσπερινού

 

Ιστορία Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού

 

Μαθηματικά Β' τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Α' & Β΄τάξη Εσπερινού

 

Φυσικών Επιστημών B΄ Ημερησίου και B΄ και  Γ΄ Εσπερινού

 

Χημείας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 

 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού

 

Πολιτική Παιδεία  Β΄ τάξη Ημερησίου και Α΄, Β΄και Γ΄Εσπερινού

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Oμάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Β΄ τάξη Ημερήσιου  και Γ΄ τάξη Εσπερινού 

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

Γ΄ Τάξη

 

''Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" Γ' τάξης Ημερησίου και Δ' τάξης Εσπερινού

 

Μαθηματικών Γ' Ημερησίου και Δ' Εσπερινού

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γ΄Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού

 

 Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου  και της Δ΄ τάξης Εσπερινού (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

 

Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

Μάθημα Επιλογής Ιστορία της Τέχνης

 

Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο 

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

ΕΠΑ.Λ.

 

Ξένη Γλώσσα ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας

 

Mαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού

 

Α΄ Τάξη

 

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» 

 

Μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» ,  

 

Μαθήματα Προσανατολισμού Α΄ τάξεως  Ημερησίου και Εσπερινού

 

«Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» μαθήματος Επιλογής

 

Μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης»   

 

Μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας»   

 

Μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομίας

 

Μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας»

 

Μάθημα επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής»

 

Μάθημα Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη»  

 

Β΄ Τάξη

 

 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ τάξης Εσπερινού

 

Των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

Των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής 

 

Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

Των μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Τεχνολογικά -Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

 

Τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

Τεχνολογικά -Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας

 

Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Τεχνολογικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας  

 

 Τεχνολογικά - Επαγγελματικά μαθήματα της Β ́ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών

 

 

Γ΄ (και Δ΄ ) Τάξη

 

 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» ( Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού

.

Των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής των Γ’ και Δ΄ τάξεων

 

Μαθημάτων ειδικότητας της Γ' τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού

 

Μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

«Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (Δ΄ Τάξης Εσπερινού )

 

Των μαθημάτων ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού  και των τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής της Δ΄ τάξης Εσπερινού

 

Μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

Μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ’ τάξης

 

Των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ’ τάξης Εσπερινού

 

Των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

Των μαθημάτων ειδικότητας τομέα  Γεωπονίας τροφίμων & Περιβάλλοντος της Γ’ τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού

Των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού

Των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων των Τομέων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της Δ ́ τάξης Εσπερινού

 Των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» της Γ ́ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. .

 

Των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών

 

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Γαλλικών της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» της Γ’ τάξης ημερήσιου και Γ’ και Δ’ τάξης εσπερινού

Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας  κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν.4473/2017

 

 

Ενημέρωση 06/01/2018 19:55

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ