Οδηγίες Διδασκαλίας και ύλη Μαθημάτων

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μαθήματα  Κοινωνικών Επιστημών

Μαθήματα Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Πολιτισμός & Δραστηριότητες ( Καλλιτεχνικά – Μουσική)

Μαθηματικά

Φυσικών

Θρησκευτικά

Ξένων Γλωσσών

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Κοινωνικών Επιστημών ( Ιστορία , Θρησκευτικά, Πολιτική Παιδεία , Σύγχρονος Κόσμος, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών. Ιστορία Κοιν. Επιστημών , Κονωνιολογία  & Φυσική Αγωγή)

Αγγλικά

Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Γερμανικής

Θρησκευτικά

 

Α΄ Τάξη

Φιλολογικών Μαθημάτων

Φιλολογικών Μαθημάτων Εσπερινού

Μαθηματικών

Φυσικών Επιστημών Ημερησίων και Εσπερινών 

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

Εφαρμογές Πληροφορικής

Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική)

 

Β΄ Τάξη

Φιλολογικών Μαθημάτων

Φιλολογικών Μαθημάτων Εσπερινού

Αρχαία ελληνική γλώσσα & Γραμματεία Εσπερινού

Μαθηματικών

Φυσικών Επιστημών Ημερησίων και Εσπερινών 

Βιολογίας & Χημείας Εσπερινού

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

Εισαγωγή στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

Σύγχρονος Κόσμος : Πολίτης & Δημοκρατία Μουσικών και Καλλιτεχνικών  Σχολείων

 

 

Γ΄ Τάξη

Φυσικών Επιστημών  Εσπερινών 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματικό Περιβάλλον

Ιστορία της Τέχνης

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Μαθηματικά

 

ΕΠΑ.Λ.

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας ( Ημερήσιο & Εσπερινό)

Ξένων  Γλωσσών Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Εκπαιδευτικό Υλικό Αγγλικών Τομέων 1

Θρησκευτικά

 

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Προσανατολισμού

(Ερευνητική Εργασία στη Τεχνολογία , Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων Σ.Ε.Π. –Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο εργασίας)

Αρχές οικονομίας

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκ. Σχεδίου Επιλογής

Πληροφορική

«Γεωπονία & Αειφόρος Ανάπτυξη « Επιλογής

Μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής»

Αρχές Μηχανολογίας

Βασικές αρχές σύνθεσης

Αγωγή Υγείας

Αγωγή Υγείας

Ναυτιλιακές Γνώσεις

Β΄ Τάξη

Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 

Τεχνολογικά – Επαγγελματικά Μαθήματα Τομέα Διοίκησης & οικονομίας

Τεχνολογικά – Επαγγελματικά Μαθήματα Τομέα Πληροφορικής

Τεχνολογικά – Επαγγελματικά Μαθήματα Τομέα Δομικών Έργων , Δομ. Περιβάλλοντος & Αρχιτ. Σχεδιασμού

Τεχνολογικά – Επαγγελματικά Μαθήματα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνολογικά – Επαγγελματικά Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Τεχνολογικά – Επαγγελματικά Μαθήματα Τομέα Μηχανολογίας

Τεχνολογικά Μαθήματα του Τομέα εφαρμοσμένων τεχνών

Τεχνολογικά Μαθήματα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας

Τεχνολογικά Μαθήματα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας

Τεχνολογικά Μαθήματα τομέα Ναυτιλίας

 

 

 

Γ΄ (και Δ΄ ) Τάξη

 Μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων  του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων  του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης & οικονομίας

 Μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας « Τεχνικός Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής»

 Μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας , Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 Μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 Μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα εφαρμοσμένων τεχνών

 Μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής

 Μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας

Μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων τομέα Ναυτιλίας

 

Διδασκαλία Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Ξένη γλώσσα Ειδικότητας Υπαλ. Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οδηγίες εφαρμογής ΩΠΣ των μαθημάτων της Δ΄τάξης των Εσπερινών

 

 

Ενημέρωση 15/02/2019 13:11

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ