Έλεγχος λαμπτήρων με φωτοαντίσταση

Έλεγχος φωτιστικών σημείων ανάλογα το πόσο φως υπάρχει στο περιβάλλον. Ο ένας λαμπτήρας ελέγχεται από Arduino και φωτοατίσταση και ο άλλος λαμπτήρας από αισθητήρα φωτισμού του εμπορίου.