Είδη των Ηλεκτρικών Μηχανών

Στο βίντεο αυτό γίνεται μια παρουσίαση σχετικά με τα είδη των ηλεκτρικών μηχανών. (από το μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών). Δημιουργός: Ευάγγελος Κοκκώδης