Προσομοιώσεις Φυσικής με Flash

Για σωστή απεικόνιση είναι απαραίτητο το Flash plugin

 

  Κατηγορία Τίτλος Περιγραφή/Σχόλιο Ελληνική έκδοση

(Greek version)

άνοιγμα προσομοίωσης σε html

Ελληνική έκδοση

(Greek version)

άνοιγμα προσομοίωσης σε πλήρη οθόνη

Πρωτότυπο στην Αγγλική

(English/original version)

Οπτική
Περιστρέφοντας έναν καθρέπτη και την ανακλώμενη ακτίνα
Προσομοίωση που δείχνει ότι όταν ένας καθρέπτης στρέφεται κατά μια φωνία, η ανακλώμενη ακτίνα στρέφεται κατά διπλάσια γωνία (20ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Οπτική
Ανάκλαση και διάθλαση
Προσομοίωση για την ανάκλαση και για τη διάθλαση (συμπεριλαμβάνεται η ολική ανάκλαση) (33ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Οπτική
Σχέσεις ειδώλου - αντικειμένου
Σχηματισμός πραγματικού ειδώλου (17ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Οπτική
Χρησιμοποιώντας έναν οπτικό πάγκο
Προσομοίωση λειτουργιών ενός οπτικού πάγκου (14ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
Ηχητικά κύματα
Διακροτήματα.
Επίδειξη του φαινομένου του διακροτήματος  (215ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Ηχητικά κύματα
Φαινόμενο Doppler
Επίδειξη του φαινομένου Doppler για ηχητικά κύματα (43ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Ηχητικά κύματα
Διαπασών
Προσομοίωση ταλαντευόμενου διαπασών που δημιουργεί ηχητικά κύματα (3ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Ηχητικά κύματα
Διάμηκες κύμα
Επίδειξη διαμήκους κύματος, με τη δημιουργία πυκνωμάτων και αραιωμάτων (30ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Ηχητικά κύματα
Φυσική της μουσικής
Μια σύντομη εισαγωγή στη Φυσική της μουσικής (151ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
Διανύσματα
Άθροιση 2 διανυσμάτων
Επίδειξη (γραφικής) άθροισης 2 διανυσμάτων (7ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Διανύσματα
Άθροιση 3 διανυσμάτων
Επίδειξη (γραφικής) άθροισης 3 διανυσμάτων (10ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Διανύσματα
Αφαίρεση 2 διανυσμάτων
Επίδειξη του ότι για να αφαιρέσουμε (γραφικά) δυο διανύσματα, αρκεί να προσθέσουμε στο πρώτο το αντίθετο του δεύτερου (5ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Διανύσματα
Πρόσθεση συντεταγμένων
Επίδειξη του ότι για να προσθέσουμε (αλγεβρικά) δυο διανύσματα, αρκεί να προσθέσουμε τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες (16ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Διανύσματα
Μοναδιαία διανύσματα
Προσομοίωση μοναδιαίων διανυσμάτων και πρόσθεσης διανυσμάτων (12ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Διανύσματα
Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων
Απλή επίδειξη της σχέσης του εσωτερικού γινομένου 2 διανυσμάτων με τη μεταξύ τους γωνία (8ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης
View
 
Διανύσματα
Κανόνας του δεξιόστροφου κοχλία
Επίδειξη του κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία (196ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης
View
 
Διανύσματα
Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων
Επίδειξη της κατεύθυνσης του εξωτερικού γινομένου 2 διανυσμάτων (44ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
Κύματα
Τρέχον κύμα
Επίδειξη του πρόσημου του όρου χρόνος στο τρέχον κύμα (42ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης
View
 
Κύματα
Ανάκλαση κύματος σε τοίχωμα
Κύμα ανακλάται σε τοίχωμα, με αναστροφή φάσης (42ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κύματα
Ανάκλαση κύματος ανάμεσα σε 2 τοιχώματα -στάσιμο κύμα
Ανάκλαση κύματος ανάμεσα σε 2 τοιχώματα και σχηματισμός στάσιμου κύματος (41ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κύματα
Στάσιμο κύμα με δεσμούς στα 2 άκρα
Τα πρώτα 3 στάσιμα κύματα, με συχνότητες αντιστρόφως ανάλογες προς το μήκος κύματος (11ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κύματα
Στάσιμο κύμα με δεσμό μόνο στο 1 άκρο
Τα πρώτα 3 στάσιμα κύματα, με συχνότητες αντιστρόφως ανάλογες προς το μήκος κύματος (18ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
Κλασική Μηχανική
Διάστημα & μετατόπιση
Μια απλή προσομοιώση που δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο διάστημα και στη μετατόπιση (5ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Σταθερή επιτάχυνση
Ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση. Προσομοίωση με τις κλίσεις και τα εμβαδά στα σχετικά διαγράμματα (30ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Προσομοίωση κίνησης
Ρυθμίστε την επιτάχυνση ενός αυτοκινήτου που κινείται ευθύγραμμα με αρχική ταχύτητα και παρακολουθήστε την κίνησή του (27ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Ρίχνοντας 2 μπάλες κοντά στην επιφάνεια της γης
Δυο μπάλες πέφτουν κοντά στην επιφάνεια της γης, υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η αρχική οριζόντια ταχύτητα της μιας μπορεί να καθοριστεί (11ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Γαλιλαιϊκή σχετικότητα
Επίδειξη της σχετικότητας κατά τον Γαλιλαίο, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μιας μπάλας που αφήνεται να πέσει από την κορυφή του καταρτιού ενός σκάφους το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα (22ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Βολή βλήματος
Προσομοίωση βολής βλήματος, κοντά στην επιφάνεια της γης, με αμελητέα αντίσταση του αέρα. Το αρχικό ύψος και η γωνία βολής μπορούν να επιλεγούν (36ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Κινηματική της βολής
Κινηματική της βολής (9ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Η μαϊμού και ο κυνηγός
Μια προσομοίωση του κλασικού θέματος. Συνιστάται να προηγηθεί ο κλασικός τρόπος παρουσίασης του θέματος και να ακολουθήσει η χρήση της προσομοίωσης (21ΚΒ).  Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Μπάλες που "τρέχουν"
Δυο μπάλες κινούνται σε δυο διαφορετικές τροχιές, χαμηλής τριβής. Ο μαθητής πρέπει να προβλέψει ποια μπαλα θα τερματίσει πρώτη (140ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Αθλητές του σκι
Όπως οι Μπάλες που "τρέχουν". Προτείνεται να χα χρησιμοποιηθεί μετά από τις Μπάλες που "τρέχουν" (145ΚΒ).  Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Κρούσεις σε αεροδιάδρομο
Απλή επίδειξη ελαστικής και ανελαστικής κρούσης δυο καροτσιών πάνω σε αεροδιάδρομο (χωρίς τριβές) (70ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Η κούνια του Newton
Η κούνια του Newton (ή αλλιώς γνωστό ως οι μπάλλες του Newton (1ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Ο νόμος του Hooke
Φαίνεται η δύναμη F που ασκείται σε μια μάζα από ένα ελατήριο (13ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Ένα σύστημα συντεταγμένων για την κυκλική κίνηση
Ένα ασυνήθιστο σύστημα συντεταγμένων για την κυκλική κίνηση (94ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο
Ένα σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο. Παρουσιάζονται το βάρος του και η τάση του νήματος, ενώ μπορεί να μεταβληθεί η ταχύτητα περιστροφής του (7ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Οι δυνάμεις στο απλό εκκρεμές
Το βάρος του κρεμασμένου σώματος σε ένα εκκρεμές, η τάση του νήματος και η συνισταμένη τους ... (8ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Κυλιόμενος δίσκος
Μια απλή προσομοίωση στην οποία φαίνεται η τροχιά ενός (εσωτερικού ή εξωτερικού) σημείου ενός κυλιόμενου δίσκου (31ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Κανόνας δεξιόστροφου κοχλία
Κανόνας δεξιόστροφου κοχλία (196ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Η κατεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας
Μια απλή προσομοίωση που δείχνει την  κατεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας (125ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Curling
Curling rocks and tori sliding across surfaces. Requires Flash 6; file size is 601k.     View
 
Κλασική Μηχανική
Μετάπτωση του άξονα περιστροφής της σβούρας
Μια απλή προσομοίωση για την επίδειξη της  μετάπτωσης του άξονα περιστροφής της σβούρας (739ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Απλή Αρμονική Ταλάντωση I
Η μια συνιστώσα ομαλής κυκλικής κίνησης είναι Α.Α.Τ. (10ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης
View
 
Κλασική Μηχανική
Απλή Αρμονική Ταλάντωση II
Επίδειξη και σύγκριση Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης γραμμικής και στροφικής (20ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Φθίνουσα απλή αρμονική ταλάντωση
Προσομοίωση μιας φθίνουσας Α.Α.Τ., στην οποία μπορεί να μεταβληθεί η σταθερά απόσβεσης (12ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Εξαναγκασμένη απλή αρμονική ταλάντωση
Ένας αρμονικός ταλαντωτής εξαναγκάζεται σε ταλάντωση από μια αρμονική δύναμη (199ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κλασική Μηχανική
Σύζευξη αρμονικών ταλαντωτών
Δυο απλά εκκρεμή συνδέονται μέσω ιδανικού ελατηρίου. Η μάζα του ενός εκκρεμούς μπορεί να μεταβάλλεται. (47ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Υδραυλικό ανάλογο κυκλώματος συνεχούς ρεύματος
Παρουσιάζεται ένα απλό κύκλωμα με μια πηγή και έναν λαμπτήρα. Συγχρόνως, παρουσιάζεται αντίστοιχο υδραυλικό σύστημα (51ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Δυναμικές γραμμές
Αναπαράσταση των δυναμικών γραμμών ενός πεδίου Coulomb (22KB). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
A Simple Buzzer
A simple buzzer consisting of a battery, a flexibile metal strip, a piece of iron, and some wire. Requires Flash 6; file size is 20k.     View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Electric Field of an Oscillating Charge
An electric charge is executing simple harmonic motion, and the animation shows the electric field lines around it. Requires Flash 6 and a computer with reasonable power; file size is 40k.     View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Electric and Magnetic Fields of an Oscillating Charge
A 3 dimensional animation of the "far" fields of an oscillating charge. Requires Flash 6; file size is 120k.     View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Circular Polarisation
Circular polarisation generated from a linearly polarised electromagnetic wave by a quarter-wave plate. Requires Flash 6; file size is 785k.     View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Spinning Charges and an Inhomogeneous Magnetic Field 1
A spinning charged object passes through an inhomogeneous magnetic field. This animation is also used in a discussion of the Stern-Gerlach experiment. Requires Flash 6; file size is 74k.     View
 
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Spinning Charges and an Inhomogeneous Magnetic Field 2
A spinning charged object passes through an array of 3 magnets each producing an inhomogeneous magnetic field. This animation is also used in a discussion of the Stern-Gerlach experiment. Requires Flash 6; file size is 79k.     View
Μικρομετρική καλίμπρα
Measuring with a Micrometer
A simple animation of using a micrometer to measure the width of a pencil. Requires Flash 5; file size is 13k.     View
 
Μικρομετρική καλίμπρα
An Exercise in Reading a Micrometer
Provides controls to position the micrometer, and when a button is clicked displays the reading. Requires Flash 5; file size is 30k     View
Διάφορα
A Simple Piston and Boyle's Law
A small animation showing a piston compressing a sample of gas. As the volume of the gas goes down, the density and therefore the pressure goes up. Requires Flash 5; file size is 3.9k.     View
 
Διάφορα
Derivative of the Sine Function
An animation illustrating that the derivative of a sine function is a cosine. Requires Flash 6, file size is 20k.     View
 
Διάφορα
Area of a Circle As a Limit
Illustrating that the area of a circle is a limit of the sum of the areas of interior triangles as the number of triangles goes to infinity. Requires Flash 5; file size is 12k.     View
 
Διάφορα
Integration
Illustrating the meaning of the integral sign, including an example. Requires Flash 5; file size is 124k.     View
Πυρηνική
Scattering
Simulating nuclear scattering experiments by scattering ball bearings off targets. This is based on an experiment in the First Year Physics Laboratory at the University of Toronto. Requires Flash 6 Release 79; file size is 182k.     View
 
Πυρηνική
Nuclear Decays
The decay of 500 atoms of the fictional element Balonium. Uses a proper Monte Carlo engine to simulate real decays. Requires Flash 6, file size is 27k.
   
View
 
Πυρηνική
Pair Production
A simple illustration of electron-positron production and annihilation. Requires Flash 5, file size is 21k.     View
 
Πυρηνική
The Interaction of X-rays With Matter
Illustrating the 3 principle modes by which X-rays interact with matter. Requires Flash 6; file size is 47k.     View
Παλμογράφος
The Time Base Control 1
Shows the effect of changing the time base control on the display of an oscilloscope. There is no input voltage. Requires Flash 5; file size is 10k.     View
 
Παλμογράφος
The Time Base Control 2
Shows the effect of changing the time base control on the display when there is an input voltage varying in time. Requires Flash 5; file size is 12k.     View
 
Παλμογράφος
The Time Base Control 3
Shows the effect of changing the time base control on the display when there is an input voltage varying in time when the frequency of the voltage is high. Requires Flash 5; file size is 17k.     View
 
Παλμογράφος
The Voltage Control
Shows the effect of changing the voltage control on the display. Requires Flash 5; file size is 10k.     View
 
Παλμογράφος
The Trigger
Shows the effect of changing the trigger level on the display. Requires Flash 5; file size is 5.9k    
View
Κβαντομηχανική
Το μοντέλο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου
Αναπαράσταση της διέγερσης του ατόμου του υδρογόνου με απορρόφηση φωτονίου, και της αποδιέγερσής του, με εκπομπη φωτονίου, σύμφωνα με το  μοντέλο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου (77ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κβαντομηχανική
Δυϊσμός υλοκύματος
Παριστάνεται ένα άτομο υδρογόνου, εναλλακτικά, τη μια σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr και την άλλη, ως κατανομή πιθανότητας. Η πραγματικότητα (?) είναι ένας συνδυασμός αυτών των δυο, ο οποίος δεν μπορεί να οπτικοποιηθεί(15KB). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Κβαντομηχανική
The Double Slit Experiment 1
The famous "Feynman Double Slit Experiment" for electrons. Here we fire one electron at a time from the electron gun, and observe the build-up of electron positions on the screen. Requires Flash 5; file size is 15k.     View
 
Κβαντομηχανική
The Double Slit Experiment 2
Here we illustrate Complementarity using the double slit experiment. We view the path of the electron from the gun to the observing screen as a particle and as a wave. Requires Flash 5; file size is 33k.     View
 
Κβαντομηχανική
Stern-Gelach Filters
Up to three Stern-Gerlach filters with user-controlled orientations are placed in an electron beam. Requires Flash 7; file size is 130k.     View
Σχετικότητα
Michelson-Morley Experiment
A simple analogy involving two swimmers that sets up the Michelson-Morley Experiment. Requires Flash 6; file size is 15k.     View
 
Σχετικότητα
Time Dilation
A demonstration that the phenomenon of time dilation from the special theory of relativity necessarily follows from the idea that the speed of light is the same value for all observers. Requires Flash 6; file size is 55k.     View
 
Σχετικότητα
Deriving Length Contraction
A tutorial that shows how relativistic length contraction must follow from the existence of time dilation. Requires Flash 5; file size is 37k.     View
 
Σχετικότητα
Length Contraction is Invisible
This series of animations demonstrates that the relativistic length contraction is invisible. Requires Flash 5; file size is 90k.     View
 
Σχετικότητα
Deriving the Relativity of Simultaneity
A tutorial that shows how the relative nature of the simultaneity of two events must follow from the existence of length contraction. Requires Flash 5; file size is 39k.     View
 
Σχετικότητα
Twin Paradox
There are many ways of approaching this classic "paradox". Here we discuss it as an example of the relativistic Doppler effect. Requires Flash 6; file size is 116k.     View
 
Σχετικότητα
Foucault Pendulum and Mach's Principle
This began as an animation of the Foucault Pendulum, but then I generalised it to illustrate Mach's Principle. Requires Flash 6, file size is 1.5M.     View
 
Σχετικότητα
Advance of the Perihelion
A simple animation showing Newton's and Einstein's predictions for the orbit of Mercury. Requires Flash 6; file size is 7.0k.    
View
Χάος
Στάδιο του Bunimovich
Επίδειξη του χαοτικού σταδίου του Bunimovich (17ΚΒ). Άνοιγμα προσομοίωσης View
 
Χάος
Logistic Map
The logistic map, which demonstrates the bifurcations of the population levels preceding the transition to chaos. Requires Flash 6; file size is 15k.     View
 
Χάος
Lorenz Attractor
Looking at the Lorenz Attractor in a chaotic regime, allowing the attractor to be rotated. Requires Flash 6; file size is 550k.     View
 
Χάος
Three-body Gravitational Interaction
2 fixed suns and 1 planet. Initial conditions are controllable, and up to 4 different independent planets may be displayed. Requires Flash 6 and a computer with reasonable power; file size is 50k.     View
             

Προέλευση: Αυτές οι προσομοιώσεις δημιουργήθηκαν από τον David M. Harrison, Dept. of Physics, Univ. of Toronto, @.  David M. Harrison.

 Μετάφραση: Βαγγέλης Κολτσάκης @

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.

Τελευταία ενημέρωση στις 11/10/2006.