Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Μάθημα που άρχισε να διδάσκεται με τη λειτουργία του Ενιαίου Λυκείου στην Τεχνολογική κατεύθυνση.

Στην ουσία μιλάμε για αλγοριθμική, για απλό προγραμματισμό. Όπως και σε πολλά άλλα μαθήματα, τα προβλήματα δεν λείπουν ούτε από τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος. Ο αλγοριθμικός τρόπος σκέψης διδάσκεται στους μαθητές με χρήση ψευδοκώδικα (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί) και της ψευδογλώσσας "Γλώσσα".

Ο ψευδοκώδικας -όπως παρουσιάζεται στο μαθητικό βιβλίο- είναι τουλάχιστον απαράδεκτος, καθώς δεν συνοδεύεται από κανόνες ή συντακτικό με αποτέλεσμα τη σύγχυση των μαθητών. Τα παραδείγματα που αναφέρονται στο βιβλίο με τη χρήση ψευδοκώδικα ολοκληρώνουν τη σύγχυση αυτή διότι δεν τηρούν ένα σταθερό τρόπο γραφής των αλγορίθμων (αλλού δηλώνονται οι μεταβλητές, αλλού όχι, ή δηλώνονται μόνο τα δεδομένα, αλλού υπάρχει η δηλωτική εντολή Αρχή, αλλού όχι ...)

Σε αντίθεση η ψευδογλώσσα έχει σταθερούς συντακτικούς κανόνες και σίγουρα αποτελεί έναν καλύτερο τρόπο διδασκαλίας των αλγορίθμων που είναι κάτι εντελώς ΝΕΟ για τους μαθητές!

Τα παραδείγματα του βιβλίου ελάχιστα, ενώ πολλά προβλήματα του βιβλίου μαθητή, ασαφή και ελλιπώς διατυπωμένα.

Την πρώτη χρονιά που δίδαξα το μάθημα, αντιλήφθηκα ότι οι μαθητές μεταπήδησαν με δυσκολία από τον ψευδοκώδικα στην ψευδογλώσσα (έστω κι αν οι διαφορές είναι ελάχιστες). Έκτοτε, επικεντρώνομαι από την αρχή της χρονιάς στην επίλυση των προβλημάτων με χρήση ψευδογλώσσας .

Το κακογραμμένο - για μένα- βιβλίο καθώς και η μή ύπαρξη καθαρής και απλής διατύπωσης κανόνων και βασικών ασκήσεων με οδήγησαν από την πρώτη χρονιά σε συγγραφή σημειώσεων τις οποίες προσπαθώ να βελιτώσω χρόνο με το χρόνο και διανέμω στους μαθητές για παράλληλη μελέτη.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σημειώσεις σε αρχεία pdf. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι καθαρά θεωρητικές ενότητες. Οι σημειώσεις μεταβάλλονται και προσαρμόζονται κάθε χρονιά, ανάλογα με την εξεταστέα ύλη, η οποία δυστυχώς κάθε χρόνο αλλάζει (τα πειράματα -ιδίως αυτά που δεν έχουν κάποιο στόχο- δεν οφελούν τη διδασκαλία του μαθήματος).

Οι σημειώσεις εστιάζονται στην Γλώσσα και όχι στον ψευδοκώδικα του βιβλίου. Η αναφορά στα αρχικά κεφάλαια του βιβλίου, περιλαμβάνει και τη διδασκαλία των αντίστοιχων κεφαλαίων της Γλώσσας. Στις σημειώσεις συμπεριλαμβάνονται και ασκήσεις για το κάθε κεφάλαιο. Βελτιώσεις και προσθήκες θα γίνονται σταδιακά.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική μορφή των διαφανειών υστερεί σε ποιότητα. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην εκτύπωση.

Σημειώσεις - Ασκήσεις στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
α/α Κεφάλαιο Αρχείο
1
1ο κεφάλαιο 1o_kefalaio.pdf
2
2ο κεφάλαιο 2o_kefalaio.pdf
3
3ο κεφάλαιο 3o_kefalaio.pdf
4
4ο κεφάλαιο 4o_kefalaio.pdf
5
6ο κεφάλαιο 6o_kefalaio.pdf
6
Αναδρομή anadromi.pdf
7
10ο κεφάλαιο 10o_kefalaio.doc
8
13ο-14ο κεφάλαιο 13o_14o_kefalaio.pdf
9
Βασικοί αλγόριθμοι πινάκων vasikoi_algorithmoi_monodiastaton.pdf
10
Επιπρόσθετες ασκήσεις 2ου κεφαλαίου extra_askiseis_2o_kefalaio.pdf
11
Επιπρόσθετες ασκήσεις μονοδιάστατων πινάκων extra_askiseis_monodiastaton.pdf
12
Επιπρόσθετες ασκήσεις υποπρογραμμάτων extra_askiseis_ypoprogrammata.pdf