Κατηγορία: e- Στ τάξη μας

Ευ Ζην – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (Αυτοαξιολόγηση)

Φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητή/τριας Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις

Πώς νιώθω; Ποιος/α είμαι;

Φύλλο εργασίας Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις Αξιοποίηση υλικού από το σχολικό εγχειρίδιο:…