Παιχνίδια στο LearningApps

ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΓΡΑΦΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΘΜΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( PDF και LIVEWORKSHEETS)

ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΠΡΟΣΘΕΤΩ-ΚΑΙ-ΑΦΑΙΡΩ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LIVEWORKSHEETS


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΣΤΟΥΣ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LIVEWORKSHEETS


Από elekyr