ΓΛΩΣΣΑ

15η ΕΝΟΤΗΤΑ: Του κόσμου το ψωμί – «Το ψωμί (Γ. Δροσίνης)»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Η κλίση των ουσιαστικών


2. Τα επίθετα


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάθετη διαίρεση_1


Από elekyr