Μετά από τη θεωρία και την καθοδήγηση δημιουργήσαμε την τάξη του μέλλοντος:

Μια οθόνη 37", ο διαδραστικός πίνακας, δέκα ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι στο internet, ηχητική και μικροφωνική εγκατάσταση, voip τηλεφωνία, ένας πάγκος εργαστηρίου συναρμολόγησης, ένα σύνολο από υπερσύγχρονο διαδραστικό λογισμικό (netsupport), και διαδραστικές εφαρμογές.

Home page